Vznikajúci mestský parčík vybudovali vďaka grantom i rozpočtu mesta aj samotní obyvatelia, pracovníci Mestských lesov a ZAaRES-u. Vykonali sa tu celkové úpravy terénu a revitalizácia zelene, parková výsadba, oprava existujúceho chodníka a vybudovanie nových chodníkov, oprava altánku a samotného prameňa, ohraničenie časti pozemku živým plotom a jeho sprístupnenie z troch strán, výrazné označenie jeho funkcie na infotabuliach, osadenie lavičiek, smetných košov a cyklostojanu.

Projekt Bystričania, obnovme si Medokýš! podporila sumou 6 tisíc eur Nadácia Ekopolis, ďalšími 3 tisícmi eur prispela na nákup drevín aj spoločnosť Orange Slovensko a mesto sa podieľalo sumou takmer 16 tisíc eur.

„Tento priestor bol vždy v správe mesta a neskôr v zmysle reštitúcií to získala cirkev, ktorá je aj v súčasnosti vlastníkom pozemku. Tento priestor ale mali občania stále za svoj, za verejný. V súčasnosti máme s cirkvou na tento pozemok zmluvne dohodnutý nájom a prebieha komunikácia na odkúpenie pozemku,“ uviedla pre BBonline.sk manažérka projektu za mesto Banská Bystrica –  Ivana Barlíková. Primátor Peter Gogola na otvorení v stredu popoludní avizoval, že zóna, v ktorej sa nový parčík nachádza, má prideleného samostatného mestského policajta, a tak by sa malo predísť zdržiavaniu bezdomovcov či kriminálnych živlov. Časom by tu malo pribudnúť verejné osvetlenie i kamerový systém mestskej polície.

Súčasť cyklotrasy so štrkovými chodníkmi…

Cyklistov na prvý pohľad zarazí, že novo vybudované chodníky sú štrkové aj napriek tomu, že miesto bolo pripravované aj v spolupráci s cykloiniciatívou OCI BB a je súčasťou pripravovanej Podlavickej cyklotrasy od ESC do Tajova, Králik a Kordík. „Štrk je zhutnený, urobili sme maximum čo sa dalo, ale bohužiaľ betónové alebo dláždené chodníky sú tak finančne náročné, že z tohto projektu sa to nedalo zrealizovať. Vytvorili sme tak prvotnú vrstvu a možno v ďalších etapách sa nájdu peniaze aj na toto,“ vysvetlila Barlíková.