Slovenské semifinále súťaže vo frankofónnej piesni sa už tradične konalo v Banskej Bystrici na záver Mesiaca frankofónie, ktorý pod Urpínom, a v tomto roku aj v Liptovskom Mikuláši, priniesol množstvo zaujímavých podujatí pod taktovkou Alliance Française. Prvého apríla sa v priestoroch Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici stretli všetci tunajší vyznávači frankofónnej piesne. Amatérski speváci súťažili v troch kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do Československého finále tejto súťaže. Absolútny víťaz finále sa potom zúčastní aj Medzinárodného festivalu „La clef d‘ or“ v bulharskom Plovdive.

aaum J.L. Bellu