Kvalitné, moderné a spoľahlivé verejné osvetlenie patrí medzi priority samosprávy. Dôkazom je výmena osvetľovacích bodov v časti Fončordy, na Zvolenskej ceste, Stavebnej ulici, ako aj svetelných bodov, stĺpov a podzemného káblového vedenia na Uhlisku.

V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pôjde na Fončorde o výmenu ďalších 467 stožiarov a svietidiel, vrátane káblových rozvodov a rekonštrukcie prislúchajúcich rozvádzačov s prvkami smart city. Realizáciou sa zvýši bezpečnosť prevádzky sústavy tejto časti verejného osvetlenia a zároveň dôjde k úspore spotreby elektrickej energie i zníženiu emisií uhlíka.

Aj napriek doterajšej postupnej rekonštrukcii verejného osvetlenia, sú v Banskej Bystrici stále lokality v nevyhovujúcom stave. V súčasnosti bývajú častým problémom, najmä vo vlhkom a daždivom počasí, technické poruchy na zastaralom káblovom vedení vo viacerých mestských častiach. Pracovníci mestského úradu v spolupráci so zmluvným partnerom, spoločnosťou PROGRES – HL, s. r. o., ich dokážu odstrániť len fyzickou obhliadkou, resp. na základe podnetov od obyvateľov. Práve monitoring a ovládanie osvetlenia na diaľku budú súčasťou rekonštrukcie verejného osvetlenia na Fončorde.

„Verejné osvetlenie je oblasť, ktorá trápi nás všetkých. Napriek tomu, že máme vysúťaženú cenu elektrickej energie až do konca roka 2023, a nepristupujeme k žiadnym obmedzeniam, úspora energie v čo najväčšej možnej miere je v našom záujme. Som preto rád, že sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa, aby sme mohli čo najskôr začať s realizáciou. Inštaláciou verejného inteligentného exteriérového osvetlenia s napájacou infraštruktúrou zlepšíme na Fončorde svietivosť a zároveň zabezpečíme bezpečnosť obyvateľov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Nové osvetlenie sa bude týkať ulíc: Hutná, Sadová, Nové Kalište, THK, Šalgotarjánska a Jazmínová. Zároveň pôjde o časti ulíc Švermovej, Jilemnického, Spojovej, Poľnej, Wolkerovej, Internátnej, Tulskej a okolie gymnázia na Tajovského ulici.

„Zároveň finalizujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia na území celého mesta. Celková investícia predstavuje sumu zhruba 15 mil. eur, preto v momentálnej situácii nie je možné, aby sme všetko financovali z vlastných rozpočtov. Očakávame, že po tlaku samospráv v rámci celého Slovenska, ktoré majú rovnaký problém, budú vyhlásené výzvy z Plánu obnovy alebo Operačného programu Slovensko. Mimorozpočtové zdroje sú pre rozvoj nášho mesta kľúčové, “ dodáva 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Výmena 467 stožiarov a svietidiel verejného osvetlenia, vrátane káblových rozvodov a rekonštrukcie prislúchajúcich rozvádzačov bude podporená a spolufinancovaná vo výške zhruba 600 tisíc eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Zvyšok projektu, ktorý predstavuje tiež sumu 600 tisíc eur, bude financovaný z mestského rozpočtu.