Výročie si folkloristi pripomenú galaprogramom v Štátnej opere. História FS Urpín sa datuje do roku 1957, kedy skupina nadšencov na čele s Jánom Husárikom započala viac ako päťdesiatročnú tradíciu.

História FS Urpín

Folklórny súbor Urpín bol založený v roku 1957 ako Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v Banskej Bystrici. K jeho vzniku viedla snaha skupinky nadšencov o založenie reprezentačného krajského folklórneho telesa, ktoré by spracovalo folklórne bohatstvo vtedajšieho Banskobystrického kraja, najmä regiónu Horehronie a Podpoľanie. Prvé verejné vystúpenia v roku 1958 a desiatky ďalších boli natoľko úspešné, že bol súbor ako jeden z prvých slovenských súborov poverený zahraničnou reprezentáciou Slovenska, a to na medzinárodnom folklórnom festivale v Nice vo Francúzsku. V tomto roku súbor dostal aj dnešné meno Urpín – podľa vrchu nad Banskou Bystricou. Počas svojej činnosti spracoval tanečný a hudobný folklór mnohých oblastí Slovenska, uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 34 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov a uskutočnil 360 zahraničných vystúpení.

FS Urpín dnes

V tomto roku oslavuje Urpín už 55. výročie svojho založenia. V súčasnosti patrí k popredným slovenským folklórnym súborom, reprezentujúcim slovenský folklór na mnohých vystúpeniach a festivaloch doma aj v zahraničí. Od roku 2004 funguje ako samostatný subjekt s právnou formou občianske združenie, ktorého členmi sú všetci aktívni členovia súboru. Momentálne je ich takmer 60 pôsobiacich v troch zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej.

Program FS Urpín

Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Zemplín, Šariš, Goral a iné. Tvorcovia nášho súčasného programu sú viacerí choreografi: Stanislav Marišler, Martin Urban, Tatiana Urbanová, Tatiana Salajová a Michal Majer, ako aj hudobní upravovatelia, predovšetkým Alžbeta Lukáčová a Zuzana Slančíková. Pri tvorbe jednotlivých choreografií, ako aj celého programu, sa opiera o zachované pôvodné materiály, zvukové a obrazové záznamy, ktoré prostredníctvom súčasných členov tanečnej, hudobnej a speváckej zložky a za pomoci choreografov a hudobných upravovateľov prezentuje širokej laickej, ako aj odbornej verejnosti.

Kto stojí za FS Urpín?

Zakladateľom súboru je Ján Husárik, ktorý bol 50 rokov aj jeho umeleckým vedúcim.  V súčasnosti je riaditeľom súboru Peter Pohančaník, umeleckým vedúcim Michal Majer, vedúcou hudobnej zložky Zuzana Slančíková a vedúcou speváckej zložky Alena Maľová.

Folklórne hry

Od roku 2010 začal súbor organizovať Folklórne hry. Jedná sa o jedinečný tembuilding v tradičnom ľudovom prevedení, prostredníctvom aktivít ako sú stavanie koliby, obliekanie krojov, pílenie dreva, Jánošíkov most, ľudový vodovod,  hod kľuchtou, kosenie a hrabanie, plieskanie bičom, mútenie masla a mnohé iné. Okrem uvedených disciplín ponúka aj večernú zábavu vo folklórnom štýle, v rámci ktorej ponúka folklórne vystúpenia, hranie ľudovej hudby, súťaž s klobúkmi, školy ľudového tanca, zbojnícke prepady…

Príďte si pozrieť FS Urpín…

Oslavy 55. výročia sa uskutočnia 16, 17. a 18. novembra 2012 v Štátnej opere v Banskej Bystrici a 8. decembra 2012 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Komorné predstavenia budú 22. novembra v Divadle Záhrada a 29. novembra v Stredoslovenskom osvetovom stredisku Banská Bystrica. Ďalšie termíny vystúpení pri príležitosti výročia, ako aj ich reprízy nájdete na stránke www.fsurpin.sk. FS Urpín sa na vás teší.