Aj napriek tomu, že podpora florbalu ako športu z hľadiska financií a priestorov na realizáciu je veľmi nevyhovujúca, má florbal v B.Bystrici stúpajúcu tendenciu.

florbalPrezident OZ Fair play sports, tréner a koordinátor jednotlivých činností Tomáš Trudič spomína aj úspechy jednotlivých mládežníckych kategórii florbalového klubu FPS Banská Bystrica. Muži v tejto sezóne odohrali v 2. lige doposiaľ 6 zápasov a všetky vyhrali. Minulý rok totiž pôsobili v 1. celoštátnej lige SR, ale z dôvodu nedostatku financií to v tejto sezóne museli odmietnuť.

Tomáš Trudič spomína, že bez externej finančnej podpory sa na takejto úrovni florbal robiť v Banskej Bystrici nedá. V porovnaní s inými klubmi sa florbal nepodporuje v Banskej Bystrici vôbec aj napriek veľkému záujmu o tento šport u všetkých kategórií. Všetky činnosti si záujemcovia o florbal musia hradiť z vlastného vrecka. Ako argumenty o vysokom záujme o tento šport uvádza pravidelné fungovanie jednotlivých činností. „Výnimku tvoria mantinely, na ktoré sme dostali peniaze z participatívneho rozpočtu mesta. Prihlásených bolo 31 projektov a ľudia mohli hlasovať, ktorý chcú podporiť. Umiestnili sme sa na štvrtom mieste, čo dokazuje, že občania mesta chcú tento šport podporovať,“ dodáva Trudič.

Občianske združenie FAIR PLAY SPORTS ponúka FLORBAL PRE VŠETKÝCH V B.BYSTRICI:

Florbal na výkonnostnej úrovni:

V tejto sezóne sme do regionálnej ligy pod SZFB prihlásili tieto mládežnícke družstvá mužského florbalového klubu FPS Banská BystricaStaršia prípravka 2004,2005 a mladší ; Mladší žiaci2002, 2003; Starší žiaci  2000, 2001, Dorastenci1999, 1998. Neustále prebieha výber talentovdo týchto všetkých vekových kategórii vrátane mužskej kategórie florbalového klubu FPS Banská Bystrica.

Florbal na rekreačnej úrovni :

– pre deti Florbalové krúžky pre zábavu v Sásovej a centre mesta.

– pre stredoškolákov organizujeme už tretí ročník Školskej florbalovej ligy 2014/15 – zapojených 8 stredných škôl.

– pre dospelých ponúkame už 2. ročník Banskobystrickej amatérskej florbalovej ligy mužov 2014/15 (zapojených 5 mužstiev), ktorá sa hrá v Slovenskej Ľupči vzhľadom na nedostatočné rozmery telocviční v Banskej Bystrici a Florbal pre všetkých na rekreačnej úrovni od 17 rokovjeden krát týždenne.