Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s partnermi pozýva na ďalší ročník Festivalu Zeme. Podujatie, zamerané na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť, sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júna v Banskej Bystrici.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) už dlhodobo pripravuje osvetové aktivity v regióne. Ich cieľom je vzdelávať verejnosť a zvyšovať jej záujem o životné prostredie. Po dvojročnej prestávke si Svetový deň životného prostredia agentúra pripomenie opäť prostredníctvom Festivalu Zeme, ktorý bude spojený aj s prezentáciou environmentálnych organizácií. Program podujatia je rozdelený do dvoch dní. Vo štvrtok 2. júna sa v banskobystrickom Mestskom parku uskutočnia vzdelávacie interaktívne aktivity a v piatok 3. júna bude v Kinosále Múzea SNP prehliadka filmov s environmentálnou tematikou.

Štvrtkový program v parku (9:00 – 13:00 h) sa sústredí do stanovíšť v okolí altánku. Návštevníci podujatia sa dozvedia, ako predchádzať vzniku odpadu, ako sa adaptovať na zmenu klímy v meste, zoznámia sa s chránenými územiami v sústave Natura 2000, môžu pozorovať Slnko alebo si vyrobiť handrovú loptičku v tvorivej dielni zameranej na recykláciu textilného odpadu. Aktivity sa budú konať hravou a zážitkovou formou tak, aby zaujali ale zároveň aj vzdelávali deti aj dospelých.

Piatkový program v Kinosále Múzea SNP (9:00 – 13:00 h) otvorí francúzsky animovaný dokument Zmenšime našu ekologickú stopu, ktorý vysvetľuje, čo je ekologická stopa a akými činnosťami môžeme prispieť k jej zmenšeniu. Ďalšie filmy z videotéky SAŽP, ktoré budú uvedené v rámci Festivalu Zeme 2022, hovoria o odpade a textile (Drahé verzus lacné – obchod so šatami, Nemecko a QARKS & CASPERS: 7 vecí, ktoré musíte vedieť o odpade, Nemecko) a nahliadnu do života papagájov (Zobák a mozog, Nemecko) či do života vlkov (Vlčie hory, Slovensko) ale tiež  do záchranných a rehabilitačných programov zvierat vo voľnej prírode (Ochrana prírody v Národnej ZOO Bojnice, Slovensko).

Vlčie hory:

Vstup na Festival Zeme je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční len program v piatok 3. júna v Múzeu SNP. 

Partnermi Festivalu Zeme 2022 sú: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody SR, Hvezdáreň Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum, SOS/Birdlife Slovensko, Národná zoo Bojnice, súkromné mestské ekocentrum Malá Líška, Národné lesnícke centrum. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.