Zvuky organu a tamburíny rozozvučia špaňodolinský Kostol Premenenia Pána v podvečer prvej augustovej soboty. Jubilejný desiaty ročník festivalu Vivat vox organi pokračuje druhým koncertom, na ktorom sa predstaví organový virtuóz David di Fiore a organista Matúš Kucbel z Banskej Bystrice.

Fenomenálny organový virtuóz David di Fiore (USA/SK) ktorý zasadne za historický barokový organ Martina Podkonického opäť po roku, prizval na koncert aj svojho priateľa, banskobystrického organistu Matúša Kucbela. Spoločne si pripravili program pre dva organy a tamburíny. Koncert sa uskutoční v sobotu 6. augusta o 19.00 h  v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 35 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru.

Počas svojej doterajšej kariéry vystúpil už na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral aj v mnohým mestách USA. Bohatá je aj jeho diskografia. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie Distinguished Graduate. V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za mimoriadnu účasť na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia. Je medzinárodne uznávaným organovým hráčom a virtuózom, ktorý pravidelne navštevuje aj mesto Banská Bystrica a koncertuje na banskobystrických organoch.

Matúš Kucbel pôsobí ako titulárny organista za barokovým organom majstra Martina Podkonického z roku 1751 v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Bol iniciátorom a vedúcou osobou projektu obnovy a reštaurovania tohto historického organa. Jeho reštaurovanie sa podarilo v roku 2019 kompletne dokončiť. Okrem toho je tiež organistom v historickom chráme sv. Jakuba v Banskej Bystrici, kde v minulom roku pod jeho vedením ukončili projekt stavby neobarokového organa pre tento chrám. Spolu so svojou manželkou Janou, ktorá je vnučkou významného slovenského organistu, dirigenta a pedagóga Leopolda Šidu, organizujú medzinárodný organový festival Vivat vox organi a medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca v Banskej Bystrici a v Španej Doline.

Program koncertu

Tileman Susato (1510 – 1570): Mohrentanz (David di Fiore a Matúš Kucbel)

Anton Zimmermann (1741 – 1781): Preludio
Jiří Ignác Linek (1725 – 1791): Fuga G dur (Matúš Kucbel)

Baldassare Gallupi (1706 – 1785): Sonata in d-minor
časti: Andante, Allegro con spiritoso, Largo, Allegro (David di Fiore a Matúš Kucbel)

Andrea Antico da Montana (1478/80 – 1540): Animoso mio desire (Matúš Kucbel)

Claude Balbastre (1724 – 1799): Où S´en vont Ces gais bergers (David di Fiore a Matúš Kucbel)

Ján Francisci (1691 – 1758): Praelud[e] ex D Francisci, Ex D duro Praelud[e] Francisci, Praelude ex C duro Francisci (Matúš Kucbel)

Georg F. Handel (1685 – 1759): Concerto No. 5 in F Major (Op. 4)
časti: Larghetto, Allegro, Siciliana, Gigue (David di Fiore)

Samuel Marckfelner (1621 – 1674): Praeambulum ex A S[amuelis] M[arckfelner]
P. Jozef Pantaleón Roškovský (1734 – 1789): Fuga finaliter cum coronaliter (Matúš Kucbel)

Anonym (1583): Dances from the Antwerpener Tanzbuchen (David di Fiore a Matúš Kucbel)

V rámci festivalu Vivat vox organi 2022 sú v auguste na programe ešte dva koncerty v Evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. Predstavia sa na nich španielsky organista Tomé Olives (sobota 13. august, 19.00 h) a Juan Paradell Solé z Vatikánu (sobota 20. august, 19.00 h). Ďalšie koncerty sa uskutočnia v septembri.

Druhý ročník medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca ukončí koncert s názvom Barokové fúzie. Koncert sa koná v sobotu 27. augusta o 19.00 h v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline a vystúpia na ňom Stanislav Šurin (barokový organ) a Miloš Valent (barokové husle).