Medzinárodný organový festival Vivat vox organi 2023 pokračuje v sobotu 14. októbra o 17.30 h ďalším, v poradí už 14. koncertom aktuálneho XI. ročníka. Tentokrát sa festival spolu s poslucháčmi vyberie do neďalekej obce Badín, kde sa v Evanjelickom kostole na Krčméryho ulici, zachoval historický organ Karola Kyseľa, banskobystrického organára, z roku 1866.

Tento historický organ bol aj z iniciatívy festivalu obnovený, aby mohol svoj zvuk a dispozíciu predstaviť poslucháčom, v rámci nasledujúceho koncertu. Okrem organa bude koncert patriť marionetovému divadlu Tyjátr Ivana Gontka. Pôjde o pôsobivé spojenie starej organovej hudby a marionetového predstavenia Ján Doktor Faust. Predstavenie je vhodné aj pre deti.

Tyjátr je divadelný projekt bábkoherca a dramaturga Ivana Gontka, člena súboru Starého divadla K. Spišáka v Nitre a spoluzakladateľa súboru Teatro Tatro. Cieľom projektu je prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov a komediantov. Podnetom vzniku Tyjátru bolo naštudovanie predstavenia „Herkules“, ktoré vzniklo v roku 2009 ako samostatný projekt Ivana Gontka, venovaný pamiatke ľudového bábkara Antona Anderleho. Zámerom je postupná rekonštrukcia a naštudovanie najznámejších titulov z tradičného repertoáru spôsobom, akým ich v minulosti hrávali ľudoví bábkari: s drôtovými marionetami a odhovorením všetkých postáv jedným účinkujúcim – principálom.

Ivan Gontko je bábkar a verklikár, herec, dramaturg a organizátor kultúrnych podujatí. Od roku 1986 člen umeleckého súboru Bábkového divadla, dnes Starého divadla v Nitre. Je tiež zakladajúcim členom súboru Teatro Tatro. Od roku 1999 je členom výboru Slovenskej sekcie UNIMA medzinárodnej bábkarskej organizácie a v rokoch od rokoch 2007 – 2019 bol dokonca jej predsedom. V roku 2014 zakladal Európsku asociáciu verklikárov a flašinetárov (EAOG), ktorej je viceprezidentom. V roku 2009 založil tradičné marionetové divadlo TYJÁTR a od roku 2010 sa venuje práve tejto forme bábkového divadla ako dramaturg, herec a organizátor podujatí venovaných uvedenému divadelnému žánru. Je dramaturgom prehliadok tradičného bábkového divadla na Slovensku (Anderleho Radvaň, Gašpariáda, Tradibáb, Puppets Festival či Bábky v parku) a v Poľsku (Lalka na scenie) a verklikárskych stretnutí, ktoré súčasne aj organizuje. Spolupodieľal sa na procese zápisu Tradičného bábkarstva na Slovensku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2013 a na procese zapísania Bábkového divadla na Slovensku a v Čechách do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý úspešne vyvrcholil v decembri 2016. Počas svojho pôsobenia vytvoril viac ako deväťdesiat postáv, predovšetkým v nitrianskom Starom divadle a v Teatro Tatro. Okrem toho spolupracuje s RTVS a ďalšími slovenskými televíziami. Účinkoval vo filmoch Krajinka (2000, režisér Martin Šulík), Zima kúzelníkov (2006, režisér Dušan Trančík), Nedodržaný sľub (2009, réžia Jiří Chlumský), Orest z rodu čarodejníkov (2010, režisér Braňo Mišík), Marhuľový ostrov (2011, režisér Peter Bebjak) a Láska na vlásku (2014, režisérka Mariana Čengel Solčanská).

Zvuk historického organa v Badíne predstaví Matúš Kucbel, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, kde pôsobí ako klinický psychológ a psychoterapeut. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venuje organovej hudbe a organovej kultúre. Je predsedom občianskeho združenia Vivat vox organi a 11 rokov organizuje medzinárodný organový festival Vivat vox organi. Svoju hru na organe si naďalej zdokonaľuje pod vedením svojho priateľa Davida di Fiore. Pôsobí ako titulárny organista za autentickým barokovým organom majstra Martina Podkonického, z roku 1751, v Španej Doline. Matúš je iniciátorom a aktivistom pri obnove a reštaurovaní historických organov na území Banskej Bystrice, i v jej okolí: obnova a reštaurovanie historického barokového organa v Španej Doline (2019), stavba neobarokového organa v kostole sv. Jakuba (2020), obnova organa v historickom kostole Narodenia Panny Márie v Banskej Bystrici – Radvani (2021), obnova historického organa v Evanjelickom kostole v Badíne (2023).

Program koncertu, ktorý v evanjelickom kostole v Badíne začne v sobotu o 17.30 h, bude pozostávať z diel renesančnej a barokovej hudby, často od neznámych starých majstrov. Táto hudba bude vypĺňať priestor marionetového predstavenia v podaní Ivana Gontka a jeho Tyjátr.

Na koncert je možné využiť linku 601455 z Autobusovej stanice v Banskej Bystrici s odchodom o 16.35 h. Z koncertu je možné využiť tú istú linku s odchodom o 19.20 h z Badína.

V spolupráci s BBSK bude tento program uvedený aj v nasledujúci deň, v nedeľu 15. októbra 2023, v rámci mimoriadnych koncertov v banskobystrickom kraji, pod názvom Vivat vox organi – Gemersko-malohontský špeciál. V nedeľu o 14.00 h sa účinkujúci predstavia v Evanjelickom kostole a.v. v Kokave nad Rimavicou a o 18.00 h v gotickom Evanjelickom kostole a.v. v Kraskove.