Grilliada_2012_14Gastronomický festival Grilliada sa tento rok v Banskej Bystrici neuskutoční. S nápadom na organizáciu gastronomického festivalu prišla v roku 2011 tunajšia reklamná agentúra Gee & Stone, ktorá rok predtým stála za volebnou kampaňou dnes už bývalého primátora Petra Gogolu.

Prvý ročník sa uskutočnil na Námestí SNP v októbri 2011, nasledujúce tri ročníky potom na väčšom priestranstve Námestia Slobody pri hoteli Lux vždy v májovom termíne.

Organizáciu posledných troch ročníkov už zastrešovala spoločnosť VISIT BB, ktorá vznikla za účasti vyššie spomenutej súkromnej agentúry a Mesta Banská Bystrica. Nové vedenie mesta, respektíve poslanci, na januárovom zasadnutí schválili hĺbkovú kontrolu v agentúre VISIT BB, ktorej hlavnou úlohou bola propagácia mesta v oblasti cestovného ruchu.

Grilliada 2013, 18. a 19. 5.2013, Banská Bystrica„Aktuálny ročník nám organizačne pripravil niekoľko neznámych. A vzhľadom na to, že príprava festivalu trvá určitý čas, dnes už s určitosťou vieme povedať, že festival Grilliada 2015 sa žiaľ konať nebude,“ uviedli organizátori festivalu na facebooku podujatia.

Pôvodným zámerom organizátorov bolo podporiť festivalom vytvorenie nového lokálneho produktu, ktorým malo byť banskobystrické rebierko. „Najväčšia grilovačka na Slovensku“, ako festival organizátori označovali, však neponúkal len rebierka, ale bol plnohodnotným komerčným gastronomickým festivalom, na ktorom sa prezentovali reštaurácie z Banskej Bystrice, ale aj z celého Slovenska.