Na výlet za hmyzom stredného Slovenska pozýva Stredoslovenské múzeum v rámci tradičného podujatia Čo sa skrýva v depozitári. Uskutoční sa v utorok 15. februára v Matejovom dome.

Už o pár týždňov sa príroda začne prebúdzať do nového života a s ňou aj hmyz, ktorý je jej neodmysliteľnou súčasťou. Práve po stopách hmyzu sa vyberú návštevníci obľúbeného cyklu Stredoslovenského múzea (SSM) Čo sa skrýva v depozitári. Sprevádzať ich bude zoologička SSM Renáta Kapustová, ktorá predstaví širokú zbierku drobných živočíchov, vyskytujúcich sa prevažne na území stredného Slovenska.

„V depozitári Stredoslovenského múzea sa skrývajú viaceré zbierky hmyzu, pochádzajúceho z územia stredného Slovenska. Počas prednášky odhalíme príbehy banskobystrických zberateľov Roberta Lačíka a Jána Šušku, ich spoločné vychádzky za hmyzom i entomologické zbierky obsahujúce vzácne druhy motýľov a chrobákov. Nezabudneme však ani na druhy pochádzajúce z lokalít, ktoré už zanikli,“ uviedla botanička SSM Jaroslava Bobáková.

Zbierka Róberta Lačíka Motýle stredného Slovenska zahŕňa 14 968 exemplárov motýľov. Do múzea bola zakúpená postupne v rokoch 1960, 1961, 1962 a 1970. Väčšinu motýľov zozbieral Róbert Lačík, ale podieľali sa na nej aj ďalší zberatelia, ako napríklad spomínaný Ján Šuška. V zbierke sa nachádzajú druhy, ktoré charakterizujú lokality ako Banská Bystrica, Urpín, Mičinská dolina či Laskomerská dolina. Keďže v dnešnej dobe sa už mnohé z motýľov stali ohrozenými druhmi, zbierka slúži ako dokladový materiál ich výskytu na konkrétnych lokalitách stredného Slovenska. Zo vzácnejších druhov sa v nej nachádzajú napr. exempláre jasoňa červenookého, ktorý je na Slovensku zákonom chránený.

Zbierky hmyzu z depozitára SSM môžete obdivovať v utorok 15. februára o 17:00 h v Matejovom dome na obľúbenom podujatí Čo sa skrýva v depozitári.

V marcovom pokračovaní cyklu sa kunsthistorik Juraj Žembera pokúsi odpovedať na otázku, čo ukrýva kópia Raffaelovej Madonny. Návštevníci podujatia uvidia aj jediný obraz Antona Rafaela Mengsa v slovenských galériách a múzeách. Podujatie sa uskutoční 15. marca.