Slovenska zdravotna Univerzita_20Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici má od utorka novú dekanku. Svetozára Dluholuckého vystriedala Beáta Frčová.

Beáta Frčová bola dosiať prodekankou pre vzdelávaciu činnosť fakulty. Venuje sa vzdelávaniu v oblasti ošetrovateľstva. Uznávaný profesor Svetozár Dluholucký, ktorý sa zaslúžil o vznik fakulty v Banskej Bystrici, v nej pôsobí ďalej ako koordinátor pre rozvoj a zahraničné vzťahy fakulty. Na čele fakulty stál od roku 2005, kedy samotná výučba na fakulte pôsobiacej v spolupráci s FNsP F.D.Roosevelta a DFNsP v Banskej Bystrici.

Fakulta v Banskej Bystrici aktuálne poskytuje štúdium v štyroch bakalárskych programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a urgentná zdravotná starostlivosť. V externej forme môžu jej študenti pokračovať aj v dvoch magisterských študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia.