Presun hier XXXII. olympiády v Tokiu na obdobie od 23. júla do 8. augusta 2021 má priamy dopad na Letný európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa má v obdobnom termíne konať v Banskej Bystrici.

Ročný posun olympijských hier priamo zasahuje do pripravovaného medzinárodného športového podujatia v Banskej Bystrici, ktoré má hostiť tisícky športovcov z európskych krajín na budúci rok. Letný európsky olympijský festival mládeže sa mal uskutočniť v termíne 25. do 31. júla 2021.

„Aj keď na festivale štartujú mladí športovci do 18 rokov a len maličké percento z nich by sa mohlo kvalifikovať na olympijské hry, zorganizovať EYOF 2021 v pôvodnom termíne nebude možné. Mnohí členovia realizačných a servisných tímov, lekári i predstavitelia národných olympijských výborov budú na prelome júla a augusta 2021 v Tokiu a mladí športovci by nedostali potrebný servis. Dve multišportové akcie sa v rovnakom termíne nemôžu konať,“ hovorí výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica Peter Korčok.

Po posune olympijských hier v Tokiu o dvanásť mesiacov neskôr sa riešia presuny termínov športových podujatí pre roky 2021 i 2022. Nové dátumy si musia hľadať mnohé veľké preteky či súťaže, vrátane majstrovstiev sveta v atletike a plávaní, teda dvoch najväčších olympijských športov.

Predstavitelia organizačného výboru sú už niekoľko dní v kontakte so športovým riaditeľom Európskych olympijských výborov (EOV) Petrom Brüllom, ďalšími čelnými predstaviteľmi EOV i zástupcami kontinentálnych športových federácií a hľadajú východiská zo súčasnej situácie.

„Hneď, ako sa Medzinárodný olympijský výbor prvýkrát zmienil o presune Hier XXXII. olympiády, nám bolo jasné, že budúcoročný športový kalendár bude poriadne nabitý a EYOF sa dostane do časového konfliktu s inými podujatiami. V tejto situácii sme začali uvažovať nad možnosťami, ktoré sa nám ponúkajú. Dnes je ešte o definitívnom riešení predčasné hovoriť, rozhodujúce slovo budú mať Európske olympijské výbory, ktoré organizujú podujatie spolu s hostiteľským mestom a lokálnym organizačným výborom. Debatujeme o modifikácii podujatia či preložení na iný termín vrátane posunu EYOF na rok 2022,“ vysvetlil Peter Korčok.

Mesto chce ideálne až rok času navyše, rekonštrukcie športovísk sa oddiaľujú

Súčasné obmedzenia už dnes zasahujú do prípravy EYOF 2021, keď sa kvôli nim zdržia viaceré podpisy memorand či nadviazanie spoluprác so slovenskými športovými zväzmi. Nespustil sa zatiaľ ani plánovaný nábor dobrovoľníkov. Podľa predstaviteľov organizačného výboru sa kvôli obmedzeniam zdržiavajú aj ďalšie prípravné práce naviazané na verejné obstarávania.

„Legislatívne procesy sú buď pozastavené, alebo sa konajú v obmedzenom režime s maximálnymi časovými lehotami. To všetko vrátane problémovej dodávky materiálov zo zahraničia na stavebné práce komplikuje aj prípravy EYOF 2021. Pri rekonštrukcii Štadióna SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici hrozí pozastavenie prác, ak nebude k dispozícii potrebný materiál, začiatok modernizácie ďalšej kľúčovej stavby pre podujatie – zimného štadióna – sa pravdepodobne pre spomalené legislatívne procesy a problémy s dodávateľmi môže posunúť na neskorší termín,“ uvádzajú organizátori v aktuálnom vyhlásení.

„Za týchto okolností, a s prihliadnutím aj na športový kalendár roka 2021, by bolo z nášho pohľadu ideálne, keby sa organizácia EYOF-u v Banskej Bystrici presunula na rok 2022. Ak by sa tak stalo, plánovanú rekonštrukciu zimného štadióna či výstavbu multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská by sme stihli pripraviť na stopercentnej úrovni,“ hovorí prezident organizačného výboru a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.