Mesto Banská Bystrica sa každoročne zapája do iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov. Aj v rámci tohtoročného, v poradí 7. ročníka Európskeho týždňa športu samospráva v spolupráci s materskými, základnými školami a centrami voľného času pripravila viaceré aktivity určené pre všetky vekové kategórie.

V dňoch od 23. septembra do 30. septembra sa budú škôlkari z banskobystrických materských škôl venovať športovým aktivitám v rámci podujatia Škôlkar v pohybe. Žiaci základných škôl si zašportujú individuálne po jednotlivých triedach počas hodín telesnej výchovy alebo  spoločne  popoludní  v školskom  klube. Chýbať nebude obľúbená Šarkaniáda, Skáčeme pre zdravie, Deň bez áut či športové aktivity ako atletika, loptové hry, strečingové cvičenia a iné.

„Do týždňa športu sa zapoja aj učitelia, pre ktorých sme pripravili Športový deň pre pedagógov. Víkend bude patriť turistike a hviezdam. V sobotu za priaznivého počasia bude možné absolvovať turistický výstup z Hviezdoslavovej ulice na Uhlisku na Vartovku, kde budú v rámci Dňa hviezd pripravené súťaže pre najmenších, ako aj voľný vstup pre registrovaných účastníkov do priestorov Hvezdárne. Priaznivci športu a zdravého životného štýlu budú mať možnosť zúčastniť sa na prednáške Výživa pre energiu a výkon, ktorá sa uskutoční pre registrovaných účastníkov online,“ objasňuje Monika Molnárová z Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Stredoškoláci sa môžu zapojiť v rámci aktivít organizovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom do branno-športovej netradičnej súťaže  Na dno študentských síl,  ako aj do Župnej kalokagatie 2021, krajského kola v orientačnom behu zmiešaných družstiev žiakov a žiačok. Európsky týždeň športu zakončí Žiacka chodecká liga, kde si súťažiaci zmerajú svoje sily v atletickej chôdzi.

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako jesť zdravo a uvedomelo sa môžu registrovať do 25. septembra 2021 na tomto odkaze.

Počas celého Európskeho týždňa športu bude k dispozícii športový kvíz, do ktorého sa môžu súťaživé typy zapojiť od 23. septembra na FB Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017.  Spomedzi najúspešnejších účastníkov budú vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien. Počas všetkých podujatí sa budú dodržiavať aktuálne platné protipandemické opatrenia v jednotlivých stupňoch COVID automatu.

Viac informácií nájdete na stránke www.banskabystrica.sk.