Európskemu týždňu mobility patrí na celom svete termín od  16. do 22. septembra. Každoročne sa tak deje z iniciatívy Európskej komisie.

ETM_1Samosprávy majú príležitosť zapojiť sa spolu s participujúcimi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území miest do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Na Slovensku koordinuje aj v tomto roku program na národnej úrovni rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) ako alternatívu osobnej motorovej dopravy.  Motto aktuálnej  kampane 2015 je Choose. Change. CombineVyber. Zmeň. Kombinuj.

Samosprávy, ktoré sa zapoja do  realizácie kampane, si môžu vybrať z troch okruhov aktivít, napríklad súvisiacich s  multimodalitou a udržateľnou dopravou. Druhý okruh sa týka implementácie jedného alebo viacerých permanentných opatrení (napr. vybudovanie pruhu pre cyklistov, rozšírenie chodníkov,…). Samosprávy sa však môžu zapojiť aj do Dňa bez áut (22. september) či vyčlenenia jednej alebo viacerých zón výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

SAŽP zároveň vyhlásila  pre  zapojené samosprávy súťaž v troch kategóriách – aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a  originálna aktivita.  Udelená bude aj špeciálna cena  pre originálnu tematickú fotografiu.  Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv v rámci národnej súťaže je naplánované na 6. októbra 2015 v Banskej Bystrici počas konferencie Cyklistická doprava.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa  zapojenia do európskej kampane, národnej súťaže, ako aj o možnosti účasti  na národnej konferencii, nájdete na oficiálnej stránke Európskeho týždňa mobility.