europsky den jazykovŠtátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na Deň otvorených dverí jazykových centier pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26. septembra 2014. Využite príležitosť nahliadnuť na prácu so študentami v rámci tematických hodín, zapojiť sa do jazykových kvízov a hier, ale aj spoznať ďalšie možnosti jazykových centier ŠVK. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ JAZYKOVÝCH ŠTUDOVNÍ

10:00 – 17:00 hod.

CENTRUM SLOVANSKÝCH ŠTÚDIÍ

Moskva – minulosť a súčasnosť

Precvičenie a rozšírenie slovnej zásoby na danú tému, práca s textom a literatúrou vo fonde študovne.

NEMECKÁ ŠTUDOVŇA

10:00 – 13:00 hod.

Prečo sa učiť nemecký jazyk? Kvíz o Nemecku

Príležitosť nahliadnuť na tematickú hodinu pre žiakov základných škôl. 

KVÍZY A HRY

INFO USA

Play & learn

Podujatie je určené pre žiakov a študentov s pokročilou znalosťou angličtiny. Účastníci podujatia majú možnosť overiť si svoje všeobecné vedomosti z rôznych oblastí (geografia, história, veda a technika, šport, gramatika anglického jazyka) prostredníctvom zábavných aktivít a stolových hier, ako napr. Time flies, American Trivia, You’ve been sentenced, Pub Trivia či Scrabble. Motiváciou pre účastníkov podujatia sú vecné ceny pre víťazný tím.

WINDOW OF SHANGHAI

Spoznajte čínsky jazyk

Podujatie určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Získajú základné informácie o čínskom jazyku, overia si vedomosti o Číne prostredníctvom kvízu (reálie, kultúra) a na záver si vyskúšajú čínsku kaligrafiu (možnosť napísať si znak šťastia). Cieľom je oboznámenie sa s čínskym jazykom a čínskou kultúrou zábavnou formou.

BRITSKÉ CENTRUM

Wordshake

Hra určená pre základné a stredné školy, podporuje slovnú zásobu, kreativitu a učenie.