Príroda, zdravá strava a životný štýl je častou témou mnohých diskusií. Keďže Základná škola Slobodného slovenského vysielača, na Skuteckého ulici, vie, že je dôležité diskutovať o tom už od detstva, usporiadala pre svojich žiakov od 16. do 20.októbra týždeň plný aktivít, zameraných na túto problematiku.

Už druhý ročník akcie bol ukončený podujatím s názvom Jesenné slávnosti, kde si rodiny mali možnosť vyrezať tekvicové lampióny, či vyrobiť drobné predmety z plodov jesene. „Hovorme o jedle“, taký názov dostal týždeň, počas ktorého sa preberali témy o zdravom životnom štýle. Hlavným organizátorom aktivity bol učiteľ, Ján Nechala: „Každý deň sme sa venovali jednotlivým skupinám potravinovej pyramídy. Prednášky a diskusie boli vedené staršími žiakmi.“ Počas prednášok mali deti možnosť absolvovať rôzne environmentálne aktivity.

Keďže škola myslela aj na starostlivosť o našu planétu, súčasne  sa zorganizoval zber papiera, gaštanov a elektro odpadu. „Nazbierali sme 2 tony gaštanov a 17 560 kg papiera. Naše deti a ich rodičia sa pravidelne zapájajú do zberových aktivít“, povedala riaditeľka školy Zuzana Sedláčeková.

Na Jesenných slávnostiach, ktoré boli akýmsi vyvrcholením predošlých aktivít  sa stretli žiaci, rodičia a učitelia. Na  podujatí  bolo vytvorených niekoľko stanovíšť s tvorivými dielňami , kde  si účastníci mali možnosť spoločne vyrobiť rôzne ozdoby a ochutnať jesenné plody. Na záver všetci spoločne vystavili lampióny z tekvíc na okná, čím skrášlili nielen svoju školu. Podľa slov rodičov išlo o veľmi vydarenú akciu.