Vlky, medvede, tvrdé skaly a najdlhší železničný tunel. Energetici prekopávajú Šturec, aby káblom prepojili Turiec a Horehronie. Investícia za viac ako pol milióna eur má vyriešiť problémy s dlhými výpadkami elektrickej energie v hornatej zalesnenej oblasti.

Zakopať kábel vysokého napätia do extrémne tvrdého skalnatého podložia horského priechodu Šturec je veľmi náročné a finančne nákladné. Už niekoľko mesiacov sa o tom presviedčajú energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD). Ich cieľom je vložiť do zeme na viac ako štvorkilometrovom úseku 22-kilovoltové vedenie, ktoré prepojí okresy Banská Bystrica a Turčianske Teplice. Distribútor elektrickej energie na to vyčlenil zo svojho rozpočtu viac ako 530-tisíc eur.

Výsledkom bude menej výpadkov elektrického prúdu v obciach Čremošné či Horná Štubňa na turčianskej strane a Harmanec i Dolný Harmanec na bystrickej strane. V istej miere to bude mať pozitívny vplyv aj na ďalšie obce v širšom okolí.

Pomôže pri výpadkoch elektriny

„Podzemným káblom spojíme dve existujúce vzdušné vedenia vysokého napätia na obidvoch stranách Šturca. Keďže je tu hornatý terén a množstvo lesných priesekov, pri búrkach a silnom vetre dochádza často k poruchám. Prepojenie nám umožní obnoviť dodávku elektriny oveľa skôr, pretože odberateľov budeme môcť zásobovať aj z druhej strany,“ vysvetlil hlavné dôvody projektu Peter Faluš, manažér realizácie zo SSD.

Spolu s vysokonapäťovým káblom ukladajú energetici do výkopu aj chráničku pre neskoršie uloženie optického vedenia. Nové vedenie bude prechádzať katastrálnym územím Čremošného, Mošoviec a Dolného Harmanca.

Také tvrdé podložie nečakali

„V trase sa nachádzajú trafostanice, ktoré zásobujú rôzne objekty lesnej správy, vodární či mobilných operátorov. Zaujímavosťou je vzduchotechnika nad Čremošnianskym tunelom, najdlhším železničným tunelom na Slovensku, ktorou z neho odsávajú výfukové splodiny vlakov,“ priblížil Faluš.

Výkopové práce by sa nezaobišli bez ťažkej techniky – špeciálnych kráčajúcich zbíjačiek a bagrov. Tvrdosť podložia prekvapila aj samotných energetikov. Tri štvrtiny trasy tvorí celistvá skala a prácu komplikuje aj ťažko dostupný terén, rôzne nespevnené lesné cesty, brehy potokov, ale aj päťstometrový výškový rozdiel.

„Vodné toky križujeme na piatich miestach. Niekde použijeme riadený pretlak popod vodu, inde musíme potok prekopať, alebo kábel uložíme do oceľových chráničiek nad potokom. Keďže sa pohybujeme v chránenom území, všetko realizujeme na základe povolení a prispôsobujeme sa prísnym opatreniam,“ vymenoval najťažšie prekážky Stanislav Krajan, stavbyvedúci z divízie Stavebnomontážnej činnosti v Stredoslovenskej distribučnej. Dodal, že správcovia lesa ich upozornili aj na hojný výskyt medveďov a vlkov.

Obmedzený prístup k hotelu

Ukladanie nového vedenia prináša so sebou aj obmedzenia dopravy na viacerých lesných cestách vrátane prístupovej cesty k Horskému hotelu Kráľova studňa. Cesta je v pracovných dňoch obmedzená zhruba od 7:30 hod. do 16:30 hod.

Čo sa týka plánovaných odstávok elektrickej energie, tie prídu na rad až na konci projektu pri pripájaní kábla k existujúcim vedeniam. Energetici odhadujú, že by to mohlo byť niekedy počas októbra. Presný termín bude závisieť od viacerých okolností. Dotknutí odberatelia sa o ňom dozvedia s predstihom.