Najnovšou technologickou novinkou v projekte je inštalácia protizápachového systému. Investorská spoločnosť Kompala, a.s. sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť aj napriek tomu, že je nad rámec zákonom požadovaných opatrení. Systém je vyvinutý tak, aby bol v súlade s najprísnejšími ekologickými štandardmi a je zdravotne nezávadný.

kompalaNeutralizácia zápachu z biomasy skladovanej v hale bude zabezpečená použitím látky z produkcie renomovaného francúzskeho dodávateľa, ktorej dávkovanie bude zabezpečené vysokotlakovým rozprašovacím systémom, v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a riadené meteorologickou stanicou. Aplikovaná látka je zmesou organických zlúčenín, pričom tento prípravok vznikajúci zápach nemaskuje, ale priamo reaguje so zapáchajúcimi zlúčeninami uvoľňujúcimi sa z paliva a neutralizuje ich. Meteorologická stanica bude monitorovať teplotu vzduchu, rýchlosť a smer vetra a vďaka tomu bude docielená vysoká účinnosť a optimalizácia spotreby látok.

Ďalším novým opatrením v energobloku Badín je zastrešenie kalových polí, ktoré má napomôcť minimalizácii dopadu zrážok a poveternostných vplyvov na skladované súroviny. Spolu s inštaláciou protizápachového systému je to v poradí už tretím riešením nad rámec zákona, ktorým sa snaží spoločnosť Kompala, a.s. preukázať komunite, že jej na dobrých vzťahoch záleží. V minulosti investor nainštaloval medzi komín a ventilátor v energobloku tlmič hluku a postavil protihlukové steny na akustické i vizuálne oddelenie projektu od komunity.

Projekt elektrárne, ktorá spadá do katastra obce Badín, ročne zhodnotí približne 70 tisíc ton odpadu. Biologicky rozložiteľné a nespotrebované zvyšky zo širšieho okolia okresu sa v Badíne menia na certifikovaný energokompost – biopalivo, ktoré slúži na zásobovanie bezprostredného okolia elektrárne elektrickou energiou. Ročne projekt dodá ekologickým spôsobom až 53 000 MWh elektrickej energie.