Už štvrtý ročník festivalu EKOdeň sa uskutoční v nedeľu 8. mája v komunitnej záhradke na sídlisku Rudlová-Sásová.

ekodeň2Stretnutia so susedmi a susedkami pri eko-workshopoch, spoločnom pikniku, hrách a dielničkách pre deti či hudobných vystúpeniach organizuje Komunitné centrum Sásová spoločne s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z komunity.

Program EKOdňa je rozdelený na dve časti. Dopoludnia je úzko prepojený s workshopmi v komunitnej záhradke. Návštevníci a návštevníčky sa môžu zúčastniť prehliadky prvej sídliskovej komunitnej záhrady v Banskej Bystrici, dozvedia sa, ako záhrada funguje, čo v nej rastie, ako sa o ňu starať a ako sa zapojiť do spoločného záhradníčenia. Pre rodiny s deťmi pripravený sprievodný program Lesného klubu Mravenisko plný zaujímavých hier v prírode alebo workshopy mozaiky a kresby s OZ FopArt.

Obedný piknik bude tento rok netradične zabezpečovať reštaurácia Cosmopolitan, ktorá si pre hostí pripravila špeciálne piknikové menu. Atmosféru pikniku dotvorí jazzovo – bluessové vystúpenie Mira Trangoša.

ekodeň1Popoludňajší program bude v réžii dobrovoľníkov z komunít, ktoré pravidelne využívajú priestory komunitného centra. Podľa chuti je možné navštíviť jogové cvičenia v záhrade, alebo si zahrať partiu šachu v šachovej zóne. Pre deti i dospelých sú určené environmentálne stanovištia pripravené OZ Envirofuture a športové hry OZ SportyFUN. V závere programu sa predstavia hudobné školy Yamaha a Sonyta Music. EKOdeň vyvrcholí tanečným vystúpením, ktoré si pripravili návštevníčky kurzu orientálnych tancov v komunitnom centre. Deky a vlastné piknikové koše sú vítané. Počas celého dňa môžete prísť, posedieť, poopekať si a vychutnať si pohodu tohto vzácneho sídliskového priestoru.

PROGRAM

10. – 12.hod.

*workshopy v záhrade (jahodoviská, kompostovanie, vypletanie záhonov)

*sprievodné detské hry v prírode s Lesným klubom Mravenisko

*workshopy kresby a mozaiky s Fopart-om

12.30 – 13.30 hod.

*obedový piknik (pripravila reštaurácia Cosmopolitan)

*hudobný sprievod Miroslav Trangoš (Jazz a Bluess)

14. – 17. hod.

*športovo – kultúrne popoludnie

*environmentálne dielne s Envirofuture, workshopy kresby a mozaiky s Fopart-om,

*šach v záhrade, športové hry so SportyFUN

15. hod. – joga s Alenkou

15.45 – 16.15 hod. – hudobné pásmo s Yamahou

16. hod. – joga pre deti s Jarkou

16.3017. hod. – hudobné pásmo so Sonytou

17. hod. – joga s Alenkou

18. hod. – orientálne tance s Beou