Pri otvorení prvej nabíjacej a servisnej stanice pre e-biky na Slovensku na Kráľovej studni v Národnom parku Veľká Fatra v máji 2016 predstavila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko plán vybudovať na svojom území E-bike región.

E-bike región by mal pomocou siete cyklonabíjačiek a servisných staníc prepojiť dôležité turistické miesta, obce, hotely a pamiatky.

„Po prvej sezóne môžem s potešením konštatovať, že vďaka našim partnerom je v súčasnosti v systéme E-bike regiónu celkovo desať nabíjacích a servisných staníc. Tie sú zväčša umiestnené pri hotelových a stravovacích zariadeniach, aby mali cyklisti možnosť doplniť sily nielen elektrobicyklom, ale aj sebe,“ informuje Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR.

Tento počet nie je konečný, do siete by mali pribudnúť ďalšie cyklonabíjačky. Popri E-bike regióne dopĺňa jedinečnosť ponuky pre cyklistov už šiesty rok banskobystrický cyklobus. „Ešte pred ukončením tohtoročnej sezóny vieme už teraz rok 2017 vyhodnotiť ako doteraz najúspešnejší čo sa týka počtu prepravených cyklistov,“ hovorí ďalej Pěč.

Rekordný záujem pripisuje zvýšenému záujmu o cykloturistiku a tiež faktu, že Stredné Slovensko je známe veľmi dobrými prírodnými podmienkami pre cykloturistiku. „Je však veľkou škodou, že počas posledných rokov sme v našom kraji nevyužitím eurofondov zbytočne prišli o nové cyklotrasy, ktoré mohli slúžiť tak domácim obyvateľom, ako aj návštevníkom. Verím, že v ďalšom období budeme v tejto oblasti konkurencieschopný. Nateraz rozširujú ponuku pre cyklistov napríklad dobrovoľníkmi budované Laskomerské singletraily, za čo im patrí vďaka a uznanie,“ dodal na záver Jiří Pěč.