Zmena čaká najmä obyvateľov Radvane, Fončordy a Kremničky. Tí budú mať po novom spoločných poslancov. O jeden mandát viac bude mať Sásová. Zmena by sa nijako nemala dotknúť nezávislých kandidátov a ich zberu podpisov.

mestske zastupitelstvoZmena volebných obvodov v Banskej Bystrici prišla v najneskoršom možnom termíne. Do novembrových komunálnych volieb sa zastupitelia stretnú už iba raz. Dôvodom zmeny mala byť nezákonnosť súčasného rozloženia, kedy došlo k rozdeleniu niektorých mestských častí do viacerých obvodov. Zákon toto neumožňuje, preto malo dojsť k náprave.

Podľa návrhu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na utorňajšom rokovaní, bude mať Banská Bystrica štyri volebné obvody. Najradikálnejšia zmena sa dotkne Fončordy a Radvane, ktoré boli spojené do jedného obvodu. Dôvodom je, že štatút mesta sa riadi historickým členením mesta a v ňom Fončorda vôbec ako mestská časť nefiguruje. Viacero poslancov tak volalo po revízii mestských častí v štatúte, k tomu sa však zrejme dostane iba nové zastupiteľstvo po voľbách.

V rámci diskusie padli aj návrhy na zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva na 25, či vytvorenie jedného volebného obvodu pre celé mesto. Konkrétny návrh však nebol predložený a všetko sa nieslo iba vo verbálnej rovine. Prípadné vytvorenie jedného volebného obvodu by však narazilo na zákonné obmedzenia, ktoré určujú maximum dvanásť mandátov na jeden obvod.

Zmena by sa nemala dotknúť nezávislých kandidátov. Tí musia do 21. septembra odovzdať 400 podpisov občanov Banskej Bystrice, aby bola potvrdená ich kandidatúra. Stanovisko mestského úradu je, že bude akceptovať prepísané čísla volebných obvodov na petičných hárkoch.

Volebné obvody pre komunálne voľby 2014

č. 1 Stred (Centrum, Majer, Senica, Šalková ) – 7 poslancov

č. 2 ­Sever (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka) – 2 poslanci

č. 3 ­Rudlová-Sásová – 10 poslancov

č. 4 ­Juh (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, Fončorda, Rakytovce) – 12 poslancov