SLOVOMfest2014Mesto Banská Bystrica sa usiluje rozvíjať živé kultúrne dianie a túto tendenciu chce zachovať aj do budúcnosti. Banskobystrický SLOVOMfest ako dvojdňové podujatie od 3. do 4. októbra, prichádza už druhý rok s myšlienkou pripomínať hodnotu slova a zároveň hodnotu umenia v jednom čase a na jednom priestore. Ide o spojenie nielen aktívnych autorov z poľa literatúry a slova vôbec, ale tiež hudobného, výtvarného, fotografického umenia, folklóru, histórie a tiež rôznych ďalších oblastí.

Nultý ročník podujatia Banskobystrický SLOVOMfest (26. – 27. september 2013) skončil nad očakávania, nakoľko podujatie prebehlo s celoslovenským ohlasom a návštevníkmi z celého Slovenska. Dvojdňový festival sa v roku 2013 konal z tvorivých podnetov členov zoskupenia autorov Generácie Nula, a to pod záštitou mesta Banská Bystrica, ústretovosti viceprimátorky Kataríny Čižmárovej, ale tiež podpory Verejnej knižnice Mikuláša Kováča a Štátnej vedeckej knižnice, Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj kultúrne aktívnych jednotlivcov a sympatizantov.

SLOVOMfest 2014 programProgram festivalu aj počas svojho prvého ročníka ponúkne skvelé vyžitie a obohatenie najmä pre milovníkov slova, tiež však hudby, výtvarna, folklóru, histórie, filozofie a iných oblastí, ktoré spoluvytvoria príjemnú kultúrnu a priateľskú atmosféru. Jednotlivé časti festivalového programu spestrí široké spektrum hostí. Próza, poézia, cestopis, tvorba pre deti a mnohé iné budú oživené prostredníctvom prítomnosti samotných autorov. Zaznie aj tvorba „spoza zatvorených okien“, v ktorej sa prostredníctvom zdravých prihovoria choré deti z banskobystrickej nemocnice. Objaví sa aj tvorba odsúdených, ktorí si svoj trest odpykávajú v nápravnovýchovnom zariadení. Prebehnú rôzne besedy, rozhovory a prihovárania sa publiku vôbec, ktoré budú mať za cieľ pohnúť s vnútrom divákov tak, aby odchádzali s príjemným zážitkom, obohatením a možno aj vnútornou inšpiráciou k zamysleniu. Účasť na všetkých pásmach je bezplatná, čo sa dnes síce nenosí, ale aj to je dôkazom toho, že tvorcovia a účastníci festivalu nechcú brať, ale dávať.

Miestom SLOVOMfestu v tomto roku bude Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP, ďalej Cult Club, Klub 77 a Katedrála F. Xaverského. Medzi hosťami v programe sa objavia viaceré zaujímavé osobnosti ako Peter Holka, Ján Ambróz, Juraj Kuniak, Hana Košková, Marta Hlušíková, Ján Cíger…

Novinkou je zakomponovanie svätej omše ako duchovnej vsuvky programu, ale tiež rozšírenie festivalu na účasť mesta Brezna, v ktorom sa bude konať samostatný program SLOVOMfestu. Heslo Banskobystrického SLOVOMfestu je od svojho počiatku „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ Prioritou Banskobystrického SLOVOMfestu sa tak stalo spoluvytváranie hodnôt. A to tých hodnôt, ktoré sú opozitom pseudohodnotám súčasnosti, čiže vytváranie predovšetkým duchovných hodnôt, ktoré robia človeka v pravej podstate človekom a ľudí ľudskými. Tvorba slovom poskytuje obrovský priestor pre odovzdávanie týchto hodnôt. Práve slovo je základnou stavebnou tehlou každodennej komunikácie medzi ľuďmi. Snaha „byť otvoreným“ na druhej strane predstavuje obojstrannú ústretovosť a otvorenosť týmto odovzdávaným hodnotám. „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ ako heslo predpokladá spoluutváranie krajšieho sveta, v ktorom budú ľudia ľudskejší. Umenie totiž pohnúť s vnútrom človeka určite vie.