V pondelok 25. novembra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční verejnosti prístupná konferencia o trvalo udržateľnom staviteľstve s voľným vstupom. 

„V prírodných stavbách sa necháva vyniknúť prirodzená krása materiálov ako je drevo, hlina a slama. Tieto materiály využívame na stavbu našich obydlí už tisíce rokov, a preto je pre nás príjemné byť s nimi v kontakte. Podľa OSN je ekologická a klimatická kríza najväčšou hrozbou, akej v súčasnosti čelíme, prispieva k nej aj spôsob akým staviame naše domy a ako v nich hospodárime s energiami. Preto je veľmi dôležité začať sa zamýšľať nad tým, ako stavať domy s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Práca s prírodnými a lokálnymi materiálmi nepomáha len životnému prostrediu, ale taktiež môže mať sociálno-psychologický význam,“ hovorí organizátor konferencie Trvalo udržateľné stavebníctvo Michal Vlčko.

Hlavným poslaním a cieľom konferencie je priniesť aktuálne informácie a skúsenosti z oblasti trvalo udržateľného a prírodného staviteľstva. Na konferencii vystúpia traja prednášajúci:

Riaditeľ architektonického štúdia Createrra Bjørn Kierulf sa vo svojej prednáške bude venovať najmä prefabrikovaným slameným panelom ecococon, energetickej náročnosti stavieb, ale aj tomu, že výstavba domov môže byť uhlíkovo záporná (15:00 h). Spoluzakladateľ združenia remeselníkov Organica Michal Zibrin priblíži metódy výstavby takzvaných „samonosných a kombinovaných slamených domov“. Taktiež bude hovoriť o tom, ako stavať trvalo udržateľne a dostupne, prečo je dôležité využívať lokálne zdroje surovín, ale aj ľudské zdroje, a ako je prepojené stavebníctvo s klimatickou zmenou a ekonomickým systémom (16:00 h). Z prednášky lektorky Ľubice Gulášovej sa účastníci  konferencie dozvedia, že hlinené omietky nie sú len súčasťou našej minulosti, ale že majú miesto aj v modernom stavebníctve. Pomocou hlinených omietok dokážeme vytvoriť dekoratívne povrchy, ktoré pozitívne vplývajú na mikroklímu interiéru a taktiež na naše zdravie. Reč bude aj o iných prírodných povrchoch ako je vápenný marocký štuk, tadelakt (17:00 h). O prírodných izolačných systémoch bude hovoriť Jakub Čajko (17:45 h) a na tému Drevostavby – energia – udržateľnosť sa zameria Jozef Štefko (18:30 h).

Konferencia Drevo, slama a hlina v trvalo udržateľnej výstavbe sa uskutoční v pondelok 25. novembra od 14:30 h v poslucháreň B3 Technickej univerzity vo Zvolene.

Podujatie organizuje študent Technickej univerzity vo Zvolene Michal Vlčko, spolu s Katedrou drevených stavieb a študentskou organizáciou Woodenworld, ako súčasť projektu Green team.

Viac informácií nájdete v oficiálnom Facebook evente.