Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, oznamuje,že 07.05.2014 o 10,00 hod. bude v priestoroch Exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23,  Banská Bystrica vykonaná dražba nasledovných hnuteľných vecí:

Por. číslo Názov ks Najnižšie podanie v EUR
 1. Kamera zn.Panasonic P2HD, v.č.J8TS00072 + príslušenstvo + látková taška 1 1 686,20
 2. Statív zn.SECEED SC-FS100 + látkové púzdro 1 67,60
 3. Kamera zn. Panasonic 3CCD + príslušenstvo + brašňa 1 699,80
 4. Objektív zn.ZUNOW,82 mm adaptér WHV-075 2 251,90
 5. Statív zn.ManFrotto A1488961 + brašňa 1 67,60
 6. Premietacie plátno zn. ROLOPFIX PLUS + púzdro 1 46,70
 7. Kamerové svetlo LED Camera light, zn.SWIFT SN 08-78791 + púzdro 1 38,00

Obhliadky dražených hnuteľných vecí sa uskutočnia po telefonickom dohovore so zamestnancom súdneho exekútora na telefónnom čísle: 0918 317 205.

Viac informácií o dražbe na: www.deakbb.sk