Uplynulé zasadnutie mestského zastupiteľstva poukázalo na mimoriadne vysokú cenu za uloženie komunálneho odpadu na skládke Šalková-Škradno. Podľa zmluvy ešte z roku 2002 platí Banská Bystrica tretiu najvyššiu cenu v rámci Slovenska, ktorá je vysoko nadpriemerná nielen v rámci republiky, ale aj v porovnaní iných skládok tej istej spoločnosti.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Za uloženie jednej tony tuhého komunálneho odpadu platí mesto Banská Bystrica spoločnosti Marius Pedersen 43,56 eur bez DPH. Priemerná cena v iných slovenských mestách je pritom len 28,66 eura. Podľa materiálu mesta platia viac už len v Šali a Prešove. Ešte výraznejšie zarazí, že tá istá spoločnosť v iných mestách prevádzkuje skládky pri priemernej cene 27,07 eur za tonu.

Zmluva o spolupráci s predchodcom spoločnosti Marius Pedersen, a.s. – IPODEC ONYX KROH, bola uzatvorená ešte v roku 1997 na tridsať rokov. V roku 2002, počas primátorovania Jána Králika, bola v rámci nej podpísaná zmluva o uložení odpadu pojednávajúca o vyššie uvedenej cene. „Vzhľadom na zmluvu uzatvorenú v roku 2002 sa cena môže meniť len so súhlasom obidvoch strán,“ dopĺňa Ľubomír Ryša – námestník pre rozvoj a výstavbu banskobystrického mestského úradu, ktorý ju navyše označuje za nevypovedateľnú. Cena sa tak nemusí zmeniť do roku 2027, ak s tým mesto nebude súhlasiť. Na druhej strane prevádzkovateľa samo k zníženiu ceny nedonúti.

Úradníci banskobystrického mestského úradu sa od vlaňajška na niekoľkých stretnutiach snažili otvoriť s prevádzkovateľom skládky rokovania ohľadom zníženia ceny. Ten ju ale obhajuje aj tým, že skládka Škradno je najmodernejšia na Slovensku a jedna z najmodernejších v strednej Európe. Navyše cenu zdôvodňovali zvyšovaním prevádzkových nákladov a vysokými vstupnými nákladmi na zriadenie skládky v roku 1997. Mesto pritom vtedy na skládku poskytlo pozemok za 1 korunu a zvyšovanie prevádzkových nákladov nedokázala spoločnosť mestu uspokojivo vydokladovať.

Spoločnosť Marius Pedersen sa dokonca v januári tohto roku odhodlala k návrhu na zvýšenie ceny až na 43,66 eur za tonu, pričom by táto cena bola stabilizovaná do roku 2014. Mesto ale s ponukou nesúhlasilo a napokon na uvedené obdobie spoločnosť navrhla stabilizovať súčasnú cenu 43,56 eura a mestu predĺžilo splatnosť faktúr z 21 dní na 45 dní. „Je to pre mesto aspoň čiastočná výhoda,“ hovorí Ryša. Mesto napríklad v roku 2010 prerobilo na odpadovom hospodárstve takmer 700 tisíc eur, keď celkové výdavky na odpadové hospodárstvo dosiahli 3,6 milióna eur. Z tejto sumy predstavuje poplatok za uloženie odpadu viac než tretinu nákladov.

„Tento úrad a tento primátor nemôžu robiť nič. Zahraniční podnikatelia to robia tu s našimi ľuďmi za ďakujem pekne a majú veľmi dobrých právnikov v zahraničí, ktorí vyhrajú každý spor. Nikdy nepustite do Banskej Bystrice na základné veci zahraničné firmy. Krvácame v každej jednej zmluve, ktorá je robená so zahraničným partnerom,“ povedal na margo zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen na uplynulom zasadnutí mestského parlamentu nezávislý poslanec Milan Smädo.

Jediným riešením separácia

Čím menej odpadu sa na skládku vyvezie, tým menej mesto zaplatí. Množstvo tuhého komunálneho odpadu možno znižovať separáciou, z ktorej môže mesto navyše aj čo to zarobiť. „Zastupiteľstvo by malo schváliť materiály, ktoré by motivovali obyvateľov k separácii. A myslím si, že by to bolo vyriešené, povedal na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva nezávislý poslanec Pavol Bielik. S jeho názorom na separáciu sa stotožňuje aj vedenie mesta. Podľa Ryšu sa mesto systematicky snaží o rozvoj separácie práve za účelom znižovania nákladov a na konci roka chcú už prezentovať aj reálne výsledky takéhoto šetrenia.