nemocnicna skola3Aj deti v banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnici mali svoj deň v tohtoročnom Týždni vedy a techniky. V utorok 11. novembra ich do podzemného kráľovstva zaviedol Stanislav Jeleň z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Banskej Bystrici.

Ak jedným z cieľov na Slovensku už niekoľko rokov organizovaného Týždňa vedy a techniky je vzbudiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, tak docentovi Jeleňovi sa to nesporne podarilo. Deti mali oči, uši aj ústa otvorené a pozorne počúvali rozprávanie zanieteného zberateľa minerálov, ktorý si na túto príležitosť obliekol banícku uniformu. Priniesol množstvo rôznych minerálov, kameňov, drahokamov, kníh, fotografií a pútavých príbehov o dianí pod zemou.

nemocnicna skola7Všetkého, čo priniesol do nemocničnej školy, sa deti mohli dotýkať, podržať si v rukách, zalistovať si v knižkách a dokonca si aj vybrať kamienok len pre seba. Kamienky dostali aj deti, ktoré museli zostať na izbách v postieľkach.

Docent Jeleň, v súčasnosti aj vysokoškolský učiteľ na Fakulte prírodných vied UMB, chodí medzi choré deti dva razy do roka a to už viac ako desať rokov. Na návštevy sa svedomito pripravuje a deti ho vždy odmenia pozornosťou a potleskom. Dokonca už na nemocničnej chodbe aj zlato ryžovali vo vaničkách. A chystajú sa znova si to zopakovať.