Radvanský jarmok 2013, atmosféra jarmoku, Banska Bystrica, 12.9.2013Najväčšie mestské podujatie si aj tento rok vyžiada viaceré dopravné obmedzenia v dotknutých lokalitách. Uzávierky začínajú od pondelka 5. septembra.

Tohtoročný 359. Radvanský jarmok, ktorý otvorí svoje stánky a rozkrúti kolotoče oficiálne vo štvrtok, prináša najmä pre vodičov viaceré obmedzenia v centre Banskej Bystrice. Od pondelka 5. septembra dôjde k obmedzeniu vybraných parkovacích plôch, ktorých miesto zaberú zábavné atrakcie. Postupne budú uzatvárané aj dotknuté ulice. Program jarmoku vyvrcholí v nedeľu, a do večera sa tak postupne bude vracať do normálu i doprava. Posledné obmedzenia v súvislosti s organizáciou jarmoku by mali skončiť v pondelok 12. septembra vo večerných hodinách. Rozpis jednotlivých obmedzení nájdete v prehľade nižšie.

Úplné uzávierky miestnych komunikácií

 • parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží od pondelka 05. 09. 2016 od 19.00 hod. do pondelka 12. 09. 2016 do 20.00 hod.
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66“) – od pondelka 05. 09. 2016 od 19.00 hod. do pondelka 12. 09. 2016 do 20.00 hod.
 • príjazdová cesta pod Baštou od štvrtka 08. 09. 2016 od 06.00 do pondelka 12. 09. 2016 do 06.00 hod.
 • Vajanského námestie od križovatky s ulicou Janka Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) od štvrtka 08. 09. 2016 od 06.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do  19.00 hod.
 • Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná, od štvrtka 08. 09. 2016 od 06.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) od štvrtka 08. 09. 2016 od 06.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP od štvrtka 08. 09. 2016 od 19.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.
 • Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po Nám. SNP od štvrtka 08. 09. 2016 od 19.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.
 • parkovisko na Nám. slobody za Domom kultúry od štvrtka 08. 09. 2016 od 19.00 hod. do nedele 11. 09 . 2016 do 19.00 hod.
 • Bakossova ul., pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia, od piatka 09. 09. 2016 od 06.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.

Zobojsmernenie

 • Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. od štvrtka 08. 09. 2016 od 6.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19. 00 hod.
 • Bakossova ul. od č. 24 po Nám. Š. Moyzesa č. 16 od piatka 09. 09. 2016 od 06.00 hod. do nedele 11. 09. 2016 do 19.00 hod.
 • Vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach na Vajanského námestí (na parkovisku) a v Kapitulskej ulici v dňoch 08. 09. 2016 – 11. 09. 2016. Taxislužby budú parkovať na malom parkovisku za potokom Bystrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.

Tip: Program Radvanského jarmoku 2016