Budúcnosť dopravy v meste by mala byť v ekologickej hromadnej doprave a cyklistike. Práve na cyklochodníky majú ísť v najbližšom období milióny eur z eurofondov.

doprava severny obchvat banska bystricaNa riešenie dopravných problémov pôjdu v Banskej Bystrici milióny eur. Aspoň tak to plánuje strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), ktorý by do konca roka malo schváliť mestské zastupiteľstvo.

Iba na dobudovanie miestnych komunikácií by malo mesto v najbližších ôsmich rokoch vyčleniť 19,6 milióna eur. Najviac projektov je na budovanie cyklistických chodníkov, na ktoré chce samospráva čerpať peniaze z európskych fondov. Dovedna by sieť cyklotrás mala stáť 7,4 milióna eur.

Na území mesta sú však naplánované aj veľké projekty, ktoré budú financované štátom či Banskobystrickým samosprávnym krajom. Prinášame prehľad piatich najväčších projektov a na konci článku zoznam projektov zaradených do Akčného plánu na roky 2015-2023.

Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 v úseku Cementáreň-Šalková-Slovenská Ľupča

Prepokladaný rozpočet projektu: 120 miliónov eur

Pred troma rokmi slávnostnej otvorili obchvat Banskej Bystrice, ktorý momentálne končí tesne za cementárňou. Plány do budúcnosti však počítajú s pokračovaním rýchlostnej cesty R1, ktorá by mala vyrásť smerom na Slovenskú Ľupču. V tej súvislosti je naplánovaná aj prekládka súčasnej  štátnej cesty I/66 a prepojenie Šalkovej s mestom. Projekt by mal byť financovaný zo štátneho rozpočtu, prípadne prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva tzv. PPP projektu.

Šalková

Mimoúrovňová križovatka v Kremničke

Predpokladaný rozpočet: 4 milióny eur

Národná diaľničná spoločnosť sa stala terčom kritiky potom, čo uzatvorila výjazdy z R1 na Zvolenskej a pri benzínovej pumpe OMV. Riešením problematického napojenia na rýchlostnú cestu by mala byť mimoúrovňová križovatka v Kremničke. Investorom by mal byť štát, ktorý by rád na tento projekt čerpal peniaze z Európskych investičných fondov.

Kremnička

Komunikačné prepojenie v úseku Tajovského–Lazovná

Predpokladaný rozpočet: 3,5 milióna eur

Spomedzi miestnych komunikácií je najväčším projektom zámer prepojenia Tajovského ulice s Lazovnou, v rámci tzv. malého mestského okruhu. Cieľom je odbremeniť preťaženú dopravu cez Strieborné námestie. O financovanie by sa však malo postarať mesto, je preto viac ako pravdepodobné, že napriek uvádzanému výhľadu rokov 2017-2018, ostane tento projekt naďalej iba papieri. Zaujímavosťou je, že prepojenie s Lazovnou počíta s trolejbusovou dopravou, ktorá by mala následne pokračovať na najväčšie banskobystrické sídlisko Rudlová-Sásová.

Tajovského-Lazovná

Komunikačné prepojenie Kostiviarskej a cesty I/59

Predpokladaný rozpočet: 3,4 milióna eur

Projekt by mal byť realizovaný v rámci budovania tzv. malého severného obchvatu. Ten začína pri benzínovej pumpe Shell za cementárňou, pokračuje cez sídlisko Rudlová-Sásová až ku železničnému nadjazdu v Kostiviarskej pri škvárovom ihrisku. Práve od tohto úseku by malo vzniknúť napojenie na mimoúrovňovú križovatku cesty I/59 smerom na Donovaly. Projekt čaká na vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov, na stavbu je vydané územné rozhodnutie.

Sásová

Most v Iliaši

Predpokladaný rozpočet: 3 milióny eur

Prepojenie mestskej časti Iliaš so zvyškom mesta cez rieku Hron v súčasnosti zabezpečuje provizórny pontónový most, ktorý má mesto v prenájme od Správy štátnych hmotných rezerv. Tie si ročne účtujú za prenájom mosta 30-tisíc eur. Most navyše nespĺňa kritériá protipovodňovej ochrany v prípade 100-ročnej vody a SŠHR ho chce späť do svojho majetku, aby ho mohla využívať v oblastiach postihnutých povodňami. Mesto má dlhodobo naplánovanú výstavbu nového mosta cez rieku Hron, chýbajú mu však prostriedky na financovanie.

Ďalšie projekty v oblasti dopravy na roky 2015-2023: