Valné zhromaždenie OSN na svojom 42. plenárnom zasadaní 1. novembra 2005 vyhlásilo 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Dátum sa viaže k 27. januáru 1945, kedy Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau v Osvienčime – Brzezinka.

zahradaNavrat do horiaceho domuMedzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si Banskobystričania uctia aj podujatím v Záhrade – Centrum nezávislej kultúry (CNK). Na podujatí, ktoré organizuje občianska platforma Nie v našom meste a spoločnosť Anzio, v spolupráci so Záhradou CNK, bude v slovenskej distribučnej premiére uvedený dokumentárny film Návrat do horiaceho domu. Dokument predstavuje pozoruhodnú ženu Chavivu Reikovú, ktorej život a osud, ale aj smrť, sú späté s Banskou Bystricou. Prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po stopách Chavivy na Slovensku, v Londýne a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať aj v súčasnosti.

Chaviva Reiková (1914 – 1944), príslušníčka britskej spravodajskej služby, aktivistka aj zanietená sionistka, ktorá túži prísť pomáhať do krajiny svojho detstva počas Slovenského národného povstania na jeseň v roku 1944. Bola jednou z palestínskych židovských parašutistiek vyslaných na vojenské misie do nacistami okupovanej Európy.

zahradaChaviva ReikovaChaviva mala neľahký osud. Pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá zavraždená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko, znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala…

Film Návrat do horiaceho domu režisérky a scenáristky Anny Gruskovej mal premiéru vlani v novembri v Banskej Bystrici.

zahradaPozvanka Navrat do horiaceho domuPri príležitosti nedožitých stých narodenín Chavivy Reikovej, Múzeum SNP v Banskej Bystrici otvorilo záhradu, ktorá nesie jej meno. Spomienková slávnosť 100 sviec pre Chavivu sa konala v júli 2014. V predvečer minuloročného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) v Záhrade Chavivy Reik odhalili tejto výnimočnej žene a národnej hrdinke pamätník. Jeho autorom je akademický sochár Péter Gáspár.

„Medzinárodný deň pamiatky obetiam holokaustu má pripomínať utrpenie miliónov židovských mužov, žien a detí, ktorí sa stali obeťou nacistickej mašinérie. 27. január bol zvolený Valným zhromaždením OSN, pretože práve v tento deň bol Červenou armádou oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim-Brzezinka,“ uviedol Rado Sloboda z občianskej platformy Nie v našom meste.

Spomienkové podujatie v Záhrade CNK sa uskutoční v utorok 27. januára o 18. hodine. Hosťom večera bude režisérka filmu Návrat do horiaceho domu Anna Grusková.

[youtube xkM98pU6JkQ 640 390]