Mesto vyšlo rakúskemu investorovi v ústrety a vyhovelo jeho požiadavke rozloženia novej budovy stanice. Tá by mala prepojiť autobusovú stanicu, obchodné centrum a železničnú stanicu.

S výstavbou stanice sa začalo ešte v roku 1983, nikdy však nedošlo k jej dokončeniu, a tak už desaťročia chátra.  O jej dostavbe sa začalo aktívnejšie hovoriť po nástupe predchodcu súčasného primátora Gogolu do funkcie. Ivan Saktor takmer ešte v roku 2007 informoval médiá o rokovaniach s vlastníkom objektu SAD Banská Bystrica, spoločnosťou ktorá v minulosti v Banskej Bystrici prevádzkovala hromadnú dopravu, k reálnej prestavbe napriek viacerým údajným možnostiam i potenciálnemu investorovi nedošlo.

Nový impulz dostalo možné vybudovanie dopravno-obchodného komplexu vlani, keď záujem prejavil rakúsky investor. Aj keď sú objekty i pozemky v súkromných rukách, mesto nesúhlasilo so zámerom rozloženia nového komplexu v podobe: autobusová stanica – obchodné centrum – vlaková stanica. Samospráva navrhovala rozloženie v nadväznosti na okolitú výstavbu a teda bližšie k centru obchodné centrum a následne dopravné funkcie. Investor ale neustúpil, a tak samospráva Banskej Bystrice súhlasila aj s takýmto riešením. „Telefonická reakcia na súhlasné stanovisko bola, že budúci rok 2013 bude rokom otvorenia,“ povedal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Investor sa však zatiaľ oficiálne nevyjadril.

Projekt nepočíta len s dostavbou a prestavbou pôvodne plánovaného objektu, ale zaberie celý areál stanice. „Budeme musieť vyriešiť provizórnu autobusovú stanicu na parkovisku na Uhlisku. Iné riešenie nie je, pretože tým by bolo len parkovisko na Štiavničkách. Štandard pre cestujúcich bude výrazne nižší, ale myslím si, že cestujúca verejnosť bude ochotná znášať tieto príkoria, keď už budú vidieť, že sa autobusová stanica začala reálne budovať,“ uviedol Gogola.