Slovenský vodohospodársky podnik pokračuje vo výstavbe protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica. S tým budú spojené ďalšie obmedzenia, ktoré sa dotknú Banskobystričanov, a to od 26. júla.

Od 26. júla až do 1. septembra, bude znížený počet jazdných pruhov v okolí križovatky pod Kapitulskou ulicou – ciest I/66 a II/591. Uzatvorený bude odbočovací jazdný pruh v smere doprava na Uhlisko.

Na Štefánikovom nábreží dôjde zároveň k uzatvoreniu podchodu pre chodcov. Zrušená bude tiež autobusová zastávka Štefánikovo nábrežie v smere do mesta pri Hrone a uzatvorené okolité chodníky na nábreží.

„Počas prác bude budovaný nový nábrežný múr s promenádnym chodníkom. Obnovené majú byť aj prístrešky nad schodiskom podchodu,“ priblížil hovorca SVP Marián Bocák.

Termín uzavretia schodiska podchodu a prislúchajúceho chodníka je v termíne od 26.7. do 1.9.2021. Termín uzavretia rampy do podchodu a prislúchajúceho chodníka od 26.7. do 30.9.2021.

Autobusová zastávka Štefánikovo nábrežie (pri Hrone) a okolitý chodník majú byť dočasne zrušené od 26. júla až do 30. novembra.

„Termíny uzávierok sú naviazané na opätovné spustenie do prevádzky autobusovej zastávky na ulici Národná. Ako náhradné trasy pre občanov budú slúžiť chodníky na ulici Hronské predmestie a ulici Bellušova vedúce k lávke ponad rieku Hron pri zimnom štadióne a chodníky ulíc Hronské predmestie a pod Urpínom ku mostu nad riekou Hron pri malej železničnej stanici,“ doplnil Bocák.