Po piaty krát prichádza do banskobystrického kraja celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva. V termíne od soboty 16. do piatka 22. septembra si pripravilo takmer 40 organizácií množstvo dobrovoľníckych aktivít, vďaka ktorým si bude môcť široká verejnosť vyskúšať DOBROvoľníctvo v rôznych oblastiach.

Kampaň koordinuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a počas celého týždňa sa zaoberá jednoduchou otázkou – Dobro došlo? Zároveň vyzýva ľudí, aby spoločne ukázali, že aj v našom kraji je dobra dosť.

Cieľom kampane je vytvoriť priestor pre každého, kto má záujem vyskúšať si rolu dobrovoľníka a ponúknuť mu čo najpestrejšie spektrum aktivít z rôznych oblastí – sociálnej, kultúrnej, ochrany prírody či pri práci s deťmi a mládežou. Už teraz sa môže verejnosť na stránke týždňa dobrovoľníctva dozvedieť bližšiu ponuku dobrovoľníckeho programu. Nájdu v ňom napríklad Banskobystrický okrášľovací spolok, ktorý bude upravovať zanedbaný verejný priestor na Karlove.

V centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici sa zas budete môcť stretnúť s dobrovoľníkmi a ich koordinátormi na neformálnom pikniku. Skauti z Banskej Bystrice ponúkajú priestor zahrať si  netradičné hry priamo v parku Pod pamätníkom SNP. Združenie Slatinka zo Zvolena sa rozhodlo pripraviť stretnutie rodákov priamo v dedinke Slatinka a v Lučenci sa dobrovoľníci rozhodli pomôcť útulku.

„Príbehov dobra, ktoré môže každý z nás napísať je naozaj veľa. Stačí len chcieť a Týždeň dobrovoľníctva tak opäť pomôže napísať nové príbehy o výskyte dobra v našom kraji,“ dodáva Silvia Cochová, kordinátorka kampane z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

K dispozícii je pre verejnosť pestrá ponuka od zveľaďovania a skrášľovania okolia, pomoci v miestnych školách, samospráve, či občianskych združeniach, až po dobrovoľnícke aktivity s deťmi, klientmi zariadení, či seniormi – napríklad cvičenie, hranie hier, spoločné prechádzky, tvorivé dielne a podobne.

Výstupom z kampane nebude len dobrý pocit jednotlivcov a nová skúsenosť, že celkom nezištne pomohli iným. Počas týždňa bude na spomínanej web stránke podujatia vznikať mapa dobrovoľníkov, ktorá bude ukážkou toho, že dobro nedošlo, ale naopak, že v našom kraji je stále dobra dosť.