Obyvatelia mesta poniže Banskej Bystrice si vydýchli. Zatiaľ čo vlani bola pre rekonštrukciu mosta pri zámku prakticky odrezaná južná časť Zvolena, v tomto roku to bol príjazd od Banskej Bystrice do centra. Oba hlavné mosty však už majú v tejto chvíli Zvolenčania vynovené.

Most sa pritom stavebníkom podarilo odovzdať do užívania o mesiac skôr, ako bolo pôvodne plánované. Rekonštrukcia mosta pozostávala z komplexnej výmeny hornej stavby mosta: nosnej konštrukcie, izolačného systému, vozovky, chodníkov a bezpečnostných zariadení. Rozšírili sa aj krajné opory a úložné prahy medziľahlých podpier, vrátane sanovania poškodených driekov všetkých podpier. Dĺžka mostného objektu je 105,4 m, voľná šírka mosta medzi zábradlím je 15 m. Rozšírenie spodnej stavby mosta súvisí s vybudovaním plánovanej cyklotrasy mestom Zvolen a zvýšením kapacity chodníkov pre peších. Stavebný zásah na mostnom objekte bol nevyhnutný, posledné roky na ňom bola pre zlý stav obmedzená prevádzka. Po rekonštrukcii bol most preradený do stavebno-technického stavu I- výborný. Záťažovou skúškou bola preukázaná životnosť mostného objektu na 152 rokov. Stavbu mosta financoval Banskobystrický samosprávny kraj z úverových zdrojov a celkovo stál takmer 1,3 milióna Eur. V sume vyše 182 tisíc Eur na most prispelo aj samotné mesto Zvolen.

Fotogalériu zo slávnostného otvorenia a viac informácií o novom zvolenskom moste nájdete na ZVonline.sk…