Rooseveltova nemocnica chce merať teplotu všetkým pacientom pri oboch vchodoch, zatiaľ je triediaci systém iný, ak prichádza pacient do polikliniky alebo na urgent. Na urgentnom príjme meria teplotu  moderná termokamera, ambulantní pacienti musia prísť do kontaktu s personálom.

Pacienti, ktorí chcú byť ošetrení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, musia rešpektovať prísne epidemiologické opatrenia, ktoré znižujú riziko nákazy novým koronavírusom.  Medzi opatrenia patrí aj prvotné vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, či pacient nepatrí do rizikovej skupiny nakazených. Práve v tomto kroku množstvo pacientov nevie, ako postupovať.

Všetci pacienti prejdú triediacim systémom

Vstupné vyšetrenie, ktoré  obsahuje meranie teploty a vyplnenie dotazníka s otázkami súvisiacimi so šírením COVID-19, musí absolvovať každý pacient. Postup je iný, ak do nemocnice prichádza pacient, ktorý smeruje do ambulancie, alebo pacient, ktorý ide na urgentný príjem. Pacientom prichádzajúcich do ambulancie manažuje zdravotná sestra, ktorá im podá teplomer s dotazníkom a vyplnený jej ho následne odovzdajú. V tomto prípade pacient neprechádza cez triediaci stan, ale prvotné vyšetrenie absolvuje v čakárni pred vstupom do ambulancie.

Do zeleného stanu idú pacienti smerujúci na urgent

Pacienti, ktorí prichádzajú na urgentný príjem, musia absolvovať celé prvotné vyšetrenie už v zelenom stane, ktorý je umiestnený priamo pred oddelením. Keďže riziko nakazenia je v tomto prípade väčšie, teplotu im už od štvrtka detekuje nová termokamera, ktorá dokáže odmerať teplotu aj z diaľky. Až po absolvovaní vstupného vyšetrenia môžu vojsť na oddelenie urgentného príjmu, kde si ich prevezme personál.

 „Je to veľká pomoc a v prvom rade ochrana pre našich zamestnancov, pretože ak budeme mať chorých zdravotníkov, nebude mať kto liečiť pacientov, to je prvoradý cieľ.“ hovorí medicínsky riaditeľ. Keďže stan je umiestnený pred oddelením urgentného príjmu, meranie teploty bolo doteraz komplikovanejšie, pretože „meranie teploty na čelo teplomerom nie je vôbec presné a veľa záleží od poveternostných podmienok, takže pacienti budú nielen rýchlejšie vybavení, ale bude to slúžiť aj na ich ochranu,“ dodal.

Podozriví na COVID-19  idú vyčleneným vchodom

Zvýšená teplota je jedným zo základných príznakov ochorenia COVID-19 a je súčasťou epidemiologickej anamnézy. Pacienti podozriví z nákazy novým koronavírusom sú izolovaní od ostatných pacientov a inštruovaní do samostatného vchodu, kde si ich preberá takzvaný koronatím v ochrannom oblečení.

Nemocnica plánuje monitorovať aj vchod do polikliniky

 V zahraničí je meranie teploty termokamerou bežné, na Slovensku je Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici prvou, ktorá ju využíva. Ideálne by cez termokameru mal prechádzať každý pacient. Tak by mala nemocnica pod kontrolovu teplotu každého pacienta a vedela by ochrániť nielen svoj zdravotnícky personál, ale aj pacientov, ktorí sa aktuálne v nemocnici pohybujú.

„Táto kamera bude len tu na urgente, ale plánujeme dať druhú kameru do poliklinickej časti, takže by sme mali obidva vchody pod kontrolou  aj pacientov, ktorí čakajú v čakárňach, ale aj personál,“ povedal medicínsky riaditeľ nemocnice Milan Urbány.

Kamera dokáže merať teplotu aj hromadne

Ak by v jednom čase prechádzalo cez vchod napríklad päť pacientov, kamera by mala vedieť aj vo frekventovanom vchode odmerať teplotu všetkým. Kamera teplotu zobrazí na monitore a taktiež vysiela aj zvukový signál. Pre nemocnicu to znamená rýchlejšie a bezpečnejšie preverovanie zdravotného stavu pacientov.

„Sme radi, že technológia z našej oblasti pôsobenia môže pozitívne ovplyvniť nielen súčasnú situáciu pandémie, ale výrazne pomôže aj pri prevencii a opatreniach nemocnice v budúcnosti,“ vysvetľuje Matúš Štrba, obchodný riaditeľ spoločnosti ELIS plus, s.r.o., ktorá v spolupráci s akciovou spoločnosťou GAMO darovala nemocnici  termokameru. „Veríme, že spoločný dar, pomôže nemocnici a zdravotníckemu personálu zabezpečujúcemu zdravotnú starostlivosť v prvej línii, uľahčí im plnenie ich posolstva,“ doplnil  Rudolf Latiak, výkonný riaditeľ GAMO a. s.

Podľa nemocnice sú obe spoločnosti dlhoročnými partnermi v oblasti informačných technológií a kamerových systémov. „Technológiu bude možné, vďaka jej funkciám, zmysluplne využiť aj po skončení pandémie,“ doplnila na záver hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.