Quantcast

Stredoslovenská galéria pre svojich návštevníkov od februára 2014 sprístupňuje každú poslednú nedeľu v mesiaci voľný vstup do svojich expozícií.

pozvanka volny vstupStálej expozície Dominika Skuteckého na Hornej 55, ako aj na výstavy v  objektoch galérie v Praetóriu na Námestí Štefana Moyzesa a Bethlenovom dome na Dolnej 8, budú môcť návštevníci Stredoslovenskej galérie bezplatne navštíviť každú poslednú nedeľu v mesiaci počas roka 2014. Najbližšie už teraz, 23. februára.

V Bethelnovom dome si môžete deň spestriť výstavou 99 Variácií – Tancujúci fotograf Kang Youngho. Ide o výstavuveľkoformátových fotografií z tvorby súčasného kórejského fotografa Kang Youngho s podtitulom – metamorfujúca alchýmia fotoaparátu a zrkadla. V rovnakom priestore tiež nájdete výstavu Prírodné materiály, ktorá je výsledkom tvorivej spolupráce dvojice mladých súčasných umelcov – Richarda Loskota (1984, CZ) a Michala Šimonfyho (1984,SK). Obaja autori vo svojej tvorbe tematizujú prírodu, skúmajú substancie a javy, ktoré vytvárajú prirodzenú skutočnosť nášho sveta a zároveň kladú závažné otázky o aktuálnom etickom vzťahu človeka k živému organizmu prírody. Vo foyeri Bethlenovho domu zas môžete vidieť výstavu 1948. Tisícosemstoštyridsaťosem je rokom prvého Slovenského povstania, Marx a Engels vtedy publikovali Manifest komunistickej strany. Alain Badiou hovorí o vývoji dnešného globalizovaného kapitalizmu ako o regresii a prirovnáva ho k normám éry liberalizmu polovice 19. storočia.

V Praetóriu si aktuálne môžete pozrieť výstavu Minútové romány.  Ten uvádza a konfrontáciu performatívnych prístupov Imre Buktu (HU), Ľubomíra Ďurčeka (SK), Jiřího Kovandu (CZ) zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Títo umelci úsporným gestom fotograficky dokumentovanej civilnej performancie, alebo efemérnej intervencie v mestskom, či vidieckom prostredí aktivujú imagináciu diváka.

Vo Vile Dominika Skuteckého si môžete pozrieť stálu expozíciu tohto známeho maliara, ktorá bola vynovená v roku 2012.