Po úspešných dvoch ročníkoch súťaže Do práce na bicykli sa organizátori v spolupráci s Mestom Banská Bystrica rozhodli zorganizovať aj tretí ročník. Súťaž zaujala aj ľudí na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a rozhodli sa súťaž podporiť na národnej úrovni a vyzvali primátorov a primátorky, aby sa tak isto zapojili do súťaže.

bicyklePravidlá, ktoré platili v predošlých ročníkoch sa nemenia. Nakoľko súťaž bude prebiehať už aj na národnej úrovni, súťažiaci budú mať šancu zmerať si sily nielen tu v Banskej Bystrici, ale Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravuje vyhodnotenie súťaže celoslovensky, tým pádom majú súťažiaci možnosť získať aj ďalšie ceny.

Cieľom tejto udalosti je podpora udržania mobility v meste a správnym dopravným prostriedkom na presun po meste vytvoriť vhodnú alternatívu k individuálnemu motorizmu. Súťaž do práce na bicykli sa realizuje aj vďaka projektu Mobile 2020, ktorý je zameraný na podporu bicyklovania v  malých a stredne veľkých mestách v 11 krajinách Európy.

Minulý rok sa do súťaže zapojilo 45 družstiev so 136 členmi. Súťažiaci spolu počas celej súťaže najazdili po Banskej Bystrici 25 017 km.

Registrácia do súťaže je možná od 4. apríla až do 27. apríla 2014 prostredníctvom výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Oficiálny štart súťaže bude 1. mája.