Tridsaťštyri súťažných tímov a takmer 23 tisíc najazdených kilometrov, to je bilancia súťaže Do práce na bicykli. Jej vyhlasovateľom bolo Mesto Banská Bystrica spoločne s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica (OCI BB). Prihlásení cyklisti jazdili do zamestnania počas celého mesiaca máj a pred pár dňami organizátori oficiálne súťaž vyhodnotili.

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola spolu s Andreou Štulajterovou z OCI BB ocenili počas slávnostného vyhodnotenia tím pracovníkov Obvodného úradu v Banskej Bystrici, ktorí v máji najazdili do práce najviac kilometrov, konkrétne 2 362 km. Tesne za nimi sa umiestnilo súťažné družstvo spoločnosti ACE (Asseco Central Europe), ktorí na bicykloch do práce a z práce najazdili od začiatku do konca mája 2 122 km. V kategórii priemerne najviac najazdených kilometrov zvíťazil tím pod názvom Náturisti (pracovníci mestskej organizácie ZAaRES), pričom priemerne každý člen súťažného družstva má na svojom konte 640,6 km. V kategórii jednotlivcov zvíťazil Ľubomír Konôpka (ObÚ BB), ktorý sa počas súťaže opieral do pedálov najviac a najčastejšie, pretože na bicykli prešiel 1 306,9 km.
Súčasťou slávnostného vyhodnotenie súťaže bolo aj ocenenie náhodne vyžrebovaného tímu, resp. jednotlivca, pre ktorých pripravili sponzori podujatia pekné vecné ceny.

„Aj realizácia súťaže Do práce na bicykli potvrdila, že to s rozvojom nemotorovej dopravy myslíme v Banskej Bystrici vážne. Budovanie cyklotrás nie je jednoduchý a rýchly proces, ale robíme mnoho krokov, aby sa situácia pre cyklistov v meste zlepšila. Generel nemotorovej dopravy je dobrá báza, na ktorej môžeme stavať a verím, že počet Banskobystričanov, ktorí postupne vymenia auto za bicykel, bude rásť,“ uviedol po vyhodnotení súťaže primátor Peter Gogola.

„Záujem Banskobystričanov o súťaž nás milo prekvapil. Súťažiaci najazdili spolu 22 637 km, čím ušetrili 3 614 686,6 g emisií v našom peknom meste. Všetkým, ktorí nezaváhali a v priebehu mája sadli na bicykel, patrí naša vďaka, rovnako ako zamestnávateľom a firmám za to, že umožnili svojim zamestnancom a kolegom prispieť k podpore rozvoja nemotorovej dopravy, ktorá je pre Banskú Bystricu veľmi dôležitá a verejnosťou taká žiadaná,“ doplnila Andrea Štulajterová z OCI BB.

Do súťaže sa mohli zapojiť iba firmy, ktorých zamestnanci majú pracovisko na území mesta Banská Bystrica. Jeden firemný tím mohol mať dvoch až štyroch členov a firma mohla vytvoriť aj viac súťažných tímov. Do súťaže sa počítali iba cesty najazdené do práce a z práce.