Silné zrážky v predošlých dňoch spôsobili podmytie cestnej komunikácie medzi Priechodom a obcou Podkonice.

Obec Podkonice prostredníctvom stránky nasepodkonice.sk upozorňuje svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov obce, aby pre príjazd do obce využili komunikáciu od Slovenskej Ľupče. Cesta z obce Priechod je kvôli podmytiu komunikácie neprejazdná. Pri ceste z Banskej Bystrice sa tak cesta do obce aktuálne predĺži o prilbižne 3 kilometre.