Od roku 1977 patrí 18. máj tradične múzeám. Tento deň prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve za Medzinárodný deň múzeí.

Literárne  hudobné múzeum v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici si ho pripomenie 18. 5. 2011 od 9.00 – 16.00 h. Návštevníci budú môcť bezplatne vstúpiť do všetkých expozícií.

V priestoroch expozície Ľudových h udobných nástrojov na Slovensku sa nachádza novootvorená výstava kožúškov od Karola Jurášeka. Pôsobil dlhé roky ako vedúci kožušníctva v Banskej Bystrici, kde odchoval aj viacero svojich nasledovníkov. Uvedomil si, že slovenské ľudovoumelecké kožušnícke remeslo živorí a je zanedbávané. Preto úspešne oživuje jeho krásu.

ŠVK-LHM v expozícii Múzeum – domov múz pripravilo interaktívny projekt so žiakmi zo základných škôl pod názvom Detský lektor v múzeu. Žiaci si vopred s lektorom pripravia sprievodný text o múzeu, v ktorom následne budú sprevádzať svojich spolužiakov.


O 15.00 h
sa uskutoční podujatie Pocta spisovateľom Stredného Slovenska, kde lektorka múzea oboznámi návštevníkov so zaujímavosťami z histórie múzeí, prednesie úlohy, ciele a výsledky LHM v kontexte histórie. Súčasťou Medzinárodného dňa múzeí bude aj krst publikácie Stredoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, ktorá je výsledkom vedeckej a bádateľskej práce múzea a spomienka na Zlatu Solivajsovú a Mikuláša Kováča.

Vstup a lektorovanie ostatných výstav a expozícií v Literárnom a hudobnom múzeu sa uskutoční podľa záujmu návštevníkov.