Mesto Banská Bystrica nemá kapacity pre ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Samospráva preto vyzýva obyvateľov mesta, ale aj blízkeho okolia, ktorí majú možnosť byť v tejto veci nápomocní, aby úrad kontaktovali.

Samospráva Banskej Bystrice deklaruje snahu pomôcť utečencom z vojnou zmietanej Ukrajiny. Mestu však rýchlo došli možnosti pomoci formou poskytnutia adekvátneho ubytovania.

„Denne prichádza do nášho mesta mnoho ľudí, najmä matky s deťmi, nakoľko vojna im berie domov. Snažíme sa vytvoriť pre nich aspoň malý pocit bezpečia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Od začiatku vojnového konfliktu mestská samospráva zabezpečuje pre ľudí z Ukrajiny, okrem iného aj ubytovanie. Doterajšie kapacity sú však už naplnené a pri príchode ďalších, ich nebude mať mesto kde umiestniť.

„Naša databáza ubytovacích kapacít zostala v súčasnosti prázdna. V najbližšom období očakávame prílev početnej skupiny ľudí z Ukrajiny. V tejto chvíli nemáme skutočne žiadne voľné miesto, kde by sme im mohli ponúknuť strechu nad hlavou. Situáciu, ktorá je mimoriadne vážna, riešime aj v koordinácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom,“ dopĺňa Ján Nosko.

Samospráva preto znovu prosí Banskobystričanov, ktorí majú voľné rodinné domy, byty, chaty, príp. iné priestory, ktoré sú vhodné na ubytovanie a sú ochotní ich poskytnúť, aby mesto kontaktovali na e-mailovej adrese ic@banskabystrica.sk.