Hudobný skladateľ Svetozár Stračina sa síce v Banskej Bystrici nenarodil, ale prežil v nej dlhé roky a  prirástla mu k srdcu. Jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov 20. storočia si stredoslovenská metropola pripomenie v rámci tohtoročných osláv Dní mesta a 354. Radvanského jarmoku.

„Stračina bol multikultúrny, multifunkčný človek od hudby, pohybu, výtvarného umenia – výborne maľoval a to fixkou, až po nádherné sakrálne výjavy. Urobil muziku k 160 filmom – napríklad Pacho, hybský zbojník, Alžbetin dvor, ale aj k 130 inscenáciám SĽUK-u a Lúčnice. Nebol mu cudzí žiadny žáner umenia. Hrával aj divadlo, veľmi sa vzdelával, všetko ho zaujímalo. Bol obklopený rôznymi plastikami ľudových výrobcov a keď ho tá oslovila a inšpirovala, urobil na základe toho muziku,“ vysvetľuje autorka projektu Dní mesta 2011 Jana Suraová.

Uznávaný skladateľ sa narodil v roku 1940 v Martine, ale detstvo už prežil v meste pod Urpínom. Navštevoval tu základnú školu a neskôr v Banskej Bystrici absolvoval aj štúdium hry na klavíri a akordeóne. Po absolvovaní štátneho konzervatória pokračoval v štúdiu hudby aj na Katedre hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. V hlavnom meste sa stretáva aj so Štefanom Nosáľom, ktorý bol už vtedy umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice. Práve toto spojenie s ľudovou kultúrou poznačilo jeho ďalšiu tvorbu. Zberateľ ľudových piesní, editor ich nahrávok, spoluorganizátor folklórnych festivalov, autor piesní a úprav hudobného folklóru, orchestrálnych diel, filmovej a scénickej hudby. Aj takýmito prívlastkami môžeme poukázať na Svetozára Stračinu, ktorého hudobné diela poznáme všetci, len ich možno k samotnému autorovi nevieme priradiť. Skladateľ, ktorého prínos pre ľudovú kultúru nemožno spočítať, umrel v roku 1996 v Bratislave.Pochovaný je na rímskokatolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Tento rok mu bol in memoriam udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti hudobnej tvorby.

Stračinu bude cítiť v rámci celého programu tohtoročných Dní mesta: „Na slávnostnom mestskom zhromaždení bude prednáška o Stračinovi pre poslancov. V rámci sprievodných podujatí bude na Radnici o ňom výstava, plus tam budú dve prednášky. Stračinom je ale inšpirovaná celá dramaturgia. Polemic nahral Stračinovu muziku, Vrchársky orchester predvedie jeho hudbu. Chceli sme, aby si aj mladé kapely nacvičili Stračinovu hudbu, ale nie je na to dostatočný priestor, keďže sme do tohto projektu vstúpili neskoro. Ideme v rýchlom tempe a nie je to úplne tak, ako sme chceli, ale myslím si, že je to dobrý základ pre ďalšie roky. Ísť cez osobnosti, ktoré tu žili, narodili sa tu, prechádzali mestom, alebo tu zanechali nejakú stopu. Lenže nepredstavovať ich exaktne v ich diele, ale inšpirovať sa nimi. Tak, ako sa Stračina nechával inšpirovať ľudovou hudbou, ľuďmi, ktorí folklór autenticky predvádzali,“ povedala pre BBonline.sk Suraová.

Tip: Pozrite si kompletný program Dní mesta 2011…