Už je to viac ako isté. Dni mesta 2022 sa uskutočnia od 16. do 19. júna a budú to štyri dni nabité kultúrou všetkých možných žánrov, štyri dni krásnej atmosféry v centre Banskej Bystrice. Sto rôznych podujatí na viac ako tridsiatich miestach umožní nielen Banskobystričanom a Banskobystričankám zažiť Bystricu tak, ako nikdy predtým. 

Po ťažkom období nechceného kultúrneho ticha budú tohtoročné Dni mesta doslova happeningom. Program do istej miery kopíruje koncepčnú líniu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Jednou z priorít je využitie a prepojenie obrovského kultúrneho potenciálu, ktorý sa v Banskej Bystrici nachádza. Pestrý kultúrny program Dní mesta 2022, ktorý bude sprevádzať hudba, tanec, spev, rôzne výstavy, vernisáže, workshopy, aktivity či zaujímavosti, sa bude odohrávať na Námestí SNP, v LazovnejNárodnej ulici, ale aj na ďalších miestach.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Mesta Banská Bystrica, v minulom roku sa do podujatia Dni mesta zapojilo 27 kultúrnych inštitúcií, občianskych združení či jednotlivcov pôsobiacich v Banskej Bystrici. V tomto roku sa ich počet zdvojnásobil – viac ako 50 partnerov. Sú medzi nimi Železnice SR, SAD Zvolen, obchodné centrá, Lesy SR, pobočka NBS a Národný dom, ale aj umelecké školy – ZUŠ J. Cikkera, Konzervatórium J. L. Bellu či študenti Akadémie umení. Zapojili sa aj hudobné kluby Hogo Fogo Jazz & Art Club a Urban Spot. Umelecká komunita na Lazovnej ulici sa po minulom úspešnom programe spojila a v rámci tohtoročných Dní mesta pripravila vlastný Lazovná fest, ktorý zastrešuje 365.labb s Evou Ščepkovou. Nebude chýbať ani pozorovanie oblohy na Vartovke či prehliadka panoramatických filmov na Amfiteátri Paľa Bielika.

Mesto bude doslova zaplavené umením a kultúrou

O blížiacich sa Dňoch mesta 2022, aj o ich prípravách, hovoríme s garantkou podujatia Zuzanou Chrenkovou Srncovou, programovou pracovníčkou referátu Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

Najprv by sme si mohli povedať, čo všetko obnáša úloha garantky veľkého podujatia, akým Dni mesta nesporne sú.

Je veľmi ťažké definovať úlohu garanta pri organizácii podujatia. Väčšinou ide o zastrešenie a dohľad nad celým programom aj priebehom, nad dodržaním rozpočtu, o vymyslenie konceptu, hlavnej idey… Dni mesta sú pre mňa, ako hovorí moja kolegyňa, akýmsi poslaním, cieľom prepojiť celé kultúrne, umelecké, spoločenské podhubie, ktoré v našom meste máme. Korona nám v tomto do istej miery pomohla, hlavne v nastavení nového konceptu, kedy sa do podujatia zapájajú svojím programom všetky kultúrne inštitúcie, organizácie, neziskovky, no priamo vo svojich priestoroch. Podtext minulého roka Objavuj svoje mesto a tohto roka Zaži Bystricu našepkáva, že chceme návštevníkov každoročne upriamiť na niečo zaujímavé, miesto, ulicu, čo v Bystrici je. Ako garantka Dní mesta mám viacmenej na starosti všetko od vymyslenia témy, dramaturgie, scenára, zabezpečenie technických požiadaviek, oslovenie partnerov, prípravy tlačovej správy, propagácie, napĺňanie FB statusu, vystavovanie zmlúv, objednávok, dohliadanie na tvorbu plagátu, jeho kontrola… a veľa, veľa iných vecí, čo absolútne nevystihuje naša pracovná pozícia referent Oddelenia kultúry. Kolegynky si zobrali na starosť program mimovládok, komunitných a denných centier, a tiež zapojenie študentov Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, ktorí robia pozvánku aj reportáž z Dní mesta.

Program štyroch dní je doslova nabitý kultúrou všetkých možných druhov, žánrov. Ako dlho ste ho „dávali dokopy“?

Prvý mail s oslovením a termínom išiel partnerom už vo februári, kedy sme sa aj rozhodli, že Dni mesta budú tento rok sústredené na Národnú ulicu, kvôli výročiam dvoch významných budov v tejto ulici, pobočky Národnej banky Slovenska a Národného domu. Od marca sa naplno rozbehla kultúra v meste, takže bolo potrebné venovať sa iným projektom. V marci a apríli niektoré organizácie už posielali svoj program, koncom apríla sme išli priamo do terénu, do Národnej ulice, kde vznikla grafika s typickým podbráním, takzvaný Kammerhoff, s ktorým sa pohrala šikovná kolegyňa z Kancelárie primátora. Stretnutia s vedením Lesov Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska a Národného domu sa uskutočnili začiatkom mája. No a potom sme museli „vymyslieť“ program do oboch parkov, ktoré sa v Národnej ulici nachádzajú. Úplnou náhodou sme pri jednej z potuliek v ulici stretli dvoch pánov, ktorí nosili škatule do baru Národný, v minulosti Shark, ktorý je hneď pri Štátnej opere. Spýtali sme sa ich, čo robia, či tam niečo bude a hneď sme ich zapojili aj do Dní mesta, bude tam totižto kabaretné divadlo…

Zloženie programu je také pestré, že niet pochýb, že Dni mesta budú happeningom v tom pravom zmysle slova – divadlo, hudba, literatúra, kino, výtvarné umenie… Aká bola pri tvorbe programu spolupráca  s kultúrnymi inštitúciami v meste?

Dni mesta sa vyprofilovali ako druhé najväčšie podujatie v našom meste, hneď po Radvanskom jarmoku. Tým, že Radvanský jarmok je tradičným podujatím, chcela som Dni mesta poňať inak, modernejšie, novšie, pre mladých ľudí a s novými umeleckými formami. A tomuto konceptu nahrávali do karát aj naše inštitúcie v meste. Máme tu jedinečné Divadlo Štúdio tanca, oceňovanú Stredoslovenskú galériu, jediné divadlo svojho druhu na Slovensku Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, výnimočné Bábkové divadlo na Rázcestí, Múzeum SNP, Štátnu operu a mnoho ďalších kultúrnych inštitúcií, ale aj úspešných mladých jednotlivcov, tanečníkov, umelcov, spevákov. Po úspešnom minulom roku, kedy sa nám podarilo prvýkrát osloviť a zapojiť do Dní mesta takmer všetky organizácie a inštitúcie, tento rok to išlo už samo. Všetci chcú byť súčasťou Dní mesta. Aj napriek tomu, že mnohí majú vlastné podujatia, nepovedali nie a pripravili zaujímavý program, čo si veľmi vážime. Dlhodobo spolupracujeme aj s umeleckými školami, so ZUŠ Jána Cikkera, Konzervatóriom J. L. Bellu, Akadémiou umení. Keď sa dozvedeli, že sa bude tancovať a spievať v linkách MHD, na veľkej aj malej železničnej stanici a v niektorých nákupných centrách, hneď povedali, že idú do toho. Povedala by som, že sme už veľká kultúrna rodina a pomáhame si a to je pre mňa ten najúžasnejší pocit, že nás neberú len ako úradníkov z mesta, ale sme ich partnermi. V rámci Dní mesta sa od minulého roka stretávame na neoficiálnom stretnutí v Záhrade CNK a budeme tam aj tento rok. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa ešte lepšie spoznať a vypočuť si zaujímavé názory, občas aj zabrainstormovať…

Keď už sme spomenuli happening… Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?

Happening zahŕňa a predstavuje akčné, improvizované umenie, ktoré sa odohráva na špecifických, netypických miestach pre umelecké formy. Ten náš sa spustí na viacerých miestach práve v piatok o štrnástej, kedy, ako som už povedala, budú v niektorých linkách MHD tanečné, hudobné či herecké improvizácie. Tanečný odbor ZUŠ J. Cikkera bude tancovať vo vybraných nákupných centrách. Na malej a veľkej železničnej stanici sa predvedú tanečníci a hudobníci z Konzervatória J. L. Bellu. Na Námestí SNP sa predstaví spevácky zbor Štátnej opery, čo bude pre všetkých určite veľmi atraktívne. Mesto bude doslova zaplavené umením a kultúrou.

Počas vlaňajších dní mesta sme bližšie spoznávali Stoličkovú ulicu. Tento rok to bude Národná a Lazovná ulica. Čo, okrem už spomenutých výročí, najviac zavážilo pri výbere týchto ulíc?

Minulý rok sme sa sústredili na Stoličkovú ulicu práve preto, lebo ani mnohí z nás o nej nevedeli. Objavili sme zaujímavý článok, ako vznikla a prečo sa volá Stoličková. Bola tam kedysi fabrika na stoličky, dokonca aj známe thonetky sa tam vyrábali. Pripojili sme k nej Lazovnú ulicu, nakoľko už niekoľko rokov chceme Lazovnú ulicu oživiť, lebo si to zaslúži, no postupne sa akosi sama vyformovala na skutočne umeleckú a kreatívnu uličku, vďaka svojim „obyvateľom“, čo nás, samozrejme, teší. Tento rok sme sa takmer hneď zamerali na Národnú ulicu. Nachádzajú sa v nej krásne budovy, v ktorých sídlia významné inštitúcie. Je to najmladšia historická ulica, ktorá vedie na Námestie SNP. Pri získavaní informácií o ulici a budovách NBS a Národného domu sme zistili, že tento rok majú výročie… takže už naozaj nebolo o čom rozmýšľať a začali sme s prípravami. No a Lazovná nám jednoducho ostala, je totiž naša milovaná. Tamojšia komunita pripravila v rámci Dní mesta svoj projekt Lazovná fest. Sú ako naša predĺžená ruka.

Čo si v súvislosti s podujatím Dni mesta tak najviac želáte?

Jednoznačne najviac to, aby sa mesto a kultúrne inštitúcie zaplnili ľuďmi, aby prišli diváci, aby mesto ožilo umením a kultúrou. Prajem si, aby si Banskobystričania uvedomili, aké bohatstvo v podobe kultúry a umenia naozaj všetkého druhu v našom meste máme a aby si to vážili a ocenili. Dni mesta nie sú o celoslovenských a svetových hviezdach, ale o tých našich, banskobystrických. Chceme ukázať, že Bystrica nie je len športová ale rovnako, ak nie viac, čo si ako kultúrnička stále hovorím, o kultúre. A, samozrejme, hlavne nech sa nám vydarí počasie, lebo od počasia závisí celý program.

Na každom kroku bude čo obdivovať, vidieť a počuť

Dni mesta, ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, odštartuje vo štvrtok 16. júna udeľovanie cien mesta v historickej radnici. V podvečerných hodinách sa v Robotníckom dome uskutoční koncert klaviristiek Dany Miklošovej a Lucie Biľakovej pod názvom Štvorručný klavír naprieč storočiami. Z piatkového programu (17. jún) môžeme spomenúť napríklad predaj suvenírovej bankovky THURZO – FUGGER zážitkovej expozície (9:00 – 12:00 h, Hodinová veža) či koncert Starohorského baníckeho spevokolu pred Rooseveltovou nemocnicou (11:00 h). Na banskobystrickom námestí sa predstavia aj denné a komunitné centrá, mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta, ale aj Mestská platforma, ktorá odprezentuje nápady k obnove Mestského parku na Tajovského ulici. Zároveň tu vystúpia bojovníci thajského boxu spolu s banskobystrickým šampiónom Vladimírom Moravčíkom (18:00 h). Piatkový večer uzavrie na pódiu špeciálny koncert mladej generácie banskobystrických hudobníkov pod názvom Filip Jánošík a Hotoví Umelci banskobystrickej scény (21:00 h).

Bohatý sobotňajší program (18. jún) začína o 10:00 h. Park J. D. Matejovie v Národnej ulici bude patriť najmä deťom, čaká na nich lesná pedagogika, rozprávky, čítačka aj tanečné karaoke na ulici pred Výkladom. Na koncertoch v Parku L. Novomeského vystúpia Andy Lou, Chris Ellys a skupina Kvet z Alokatu. Lazovná Fest ponúkne okrem iného aj jogu (9:00 – 10:00 h, Real Burger) a vlastne takmer na každom kroku tejto ulice bude čo obdivovať, vnímať, vidieť a počuť. V nedeľu (19. jún) zrejme zaujmú Potulky mestom, venované jubilujúcim budovám Národnej ulice (začiatok o 14:00 h pri Mariánskom stĺpe), alebo aj komentovaná prehliadka Medeného hámra (začiatok o 16:00 h pred ŠVK).

„Som presvedčený, že malí ale aj veľkí obyvatelia nášho mesta aj návštevníci sa majú na čo tešiť. Som rád, že do tohtoročného bohatého programu sa zapojilo tak veľa umelcov, inštitúcií či občianskych združení, ktoré rozhodne majú čo ľuďom ponúknuť. Ďakujem všetkým partnerom a nášmu tímu z oddelenia kultúry, ktorí sa podieľali na príprave Dní mesta. Verím, že po dvoch rokoch pandemických obmedzení sa stretneme v čo najväčšom počte a spoločne odštartujeme banskobystrické kultúrne leto vo veľkom štýle. Všetkých srdečne pozývam,“ pozýva na Dni mesta 2022 primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Program Dní mesta 2022 je skutočne neskutočne rôznorodý a bohatý. Ako sme už uviedli, podujatí bude celá stovka a nie je možné spomenúť tu všetky. Informácie o programe sú na stránke mesta, na Facebooku, ako aj na programových plagátoch pod týmto článkom.