Zoznám sa, podiskutuj, vyskúšaj a pozri si výstavu o dobrovoľníctve. Čakajú na vás mnohé neziskové organizácie s diskusiami, hrami či tvorivými dielňami.

dobrovoľníctvov europa sc-page-001Vo štvrtok 18. februára a v piatok 19. februára to v nákupnom centre Europa SC v meste pod Urpínom bude žiť dobrovoľníctvom. V rámci podujatia budete môcť diskutovať o dobrovoľníctve s členmi Spoločnosti  SPOSA, združenia Slatinka, centra Úsmev ako dar, Centra dobrovoľníctva či s členmi Katedry sociálnej práce PF UMB. Svoje aktivity odprezentujú DD a DSS Senium, Vydra, KC Sásová/Fončorda a o.z. Mačky.

Počas diskusie so zástupcami Katedry sociálnej práce PF UMB sa budete môcť rozprávať s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, ktorá predstaví ako sa študenti a študentky Univerzity Matej Bela zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, ale aj v rámci niektorých predmetov na UMB ako súčasť koncepcie servicelearning. Program v oba dni štartuje vždy o 10-tej hodine a potrvá do podvečerných hodín. Presný časový harmonogram podujatia nájdete na FB udalosti.