Mesto uložené v lone prírody prináša neraz nečakané pohľady. Uprostred obývaného sídliska sa popred vás neraz prebehnú zajace, líšky či diviaky. V prípade, že uvidíte divú zver v okolí svojich domov, je potrebné kontaktovať mestských policajtov.

Pohľad na celú rodinku diviakov sa v týchto dňoch naskytá aj obyvateľom Šalgotarjánskej ulice, keď sa samica diviaka aj s mladými pohybuje v bezprostrednej blízkosti ZŠ Spojová. Paradoxne v miestach, ktoré sú takmer z každej strany zastavené bytovými či rodinnými domami a ďalšími stavbami.

„Problém s diviakmi je vo viacerých mestách, nakoľko si hľadajú potravu. Minulý rok sme zaznamenali výskyt v oblasti Kalvárie a pod Belvederom nad oplotením plážového kúpaliska a v riešení boli aj lokality Uhlisko a Podlavice,“ približuje hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová pre BBonline.sk.

Ako uviedla, od začiatku roka Mestská polícia v Banskej Bystrici prijala celkom trinásť oznámení o pohybe diviačej zveri v meste. Konkrétne na uliciach Tulská, Havranské, Internátna, Pieninská, Čerešňová, Pod Stráňou a Šalgotarjánska.

Mesto podľa nej nemá priame kompetencie riešiť problém s diviakmi, keďže ide o poľvnú zver. „Všetky podnety o výskyte diviačej zvery v intraviláne mesta má riešiť príslušný poľovný revír, pri ktorom sa zver najbližšie vyskytuje. Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor môže vydať rozhodnutie o mimoriadnom odstrele takejto zveri,“ dodala Mojžišová.

Aktuálne sa pripravuje vydanie rozhodnutia okresného úradu na odchyt alebo odlov voľne žijúcej zveri v lokalite Nad Plážou, respektíve za ulicou T. Andrašovana a v miestach hraničiacich s Belvederom.

Obyvatelia mesta by však v prípade, že takúto aj potenciálne nebezpečnú zver v okolí svojho bydliska uvidia, mali kontaktovať mestskú políciu. Tá postupuje pri prípadnom zaistení miesta či vydaní výstrah v okolí a podnet ďalej hlási konkrétnemu príslušnému revíru.