Neprebudený/í je v poradí 26. inscenácia Mestského divadla – Divadla z Pasáže. Divadlo pripravuje dve premiéry.

Prvá premiéra, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla sa vypredala v priebehu pár dní. Druhá premiéra je na pláne v utorok 16. mája o 19-tej hodine v Záhrade – Centre nezávislej kultúry.

Zamotaná inscenácia o snoch a (ne)pochopení na motívy slávnej poviedky Martina Kukučína. Predstavenie je venované všetkým Ondrášom a všetkým Lenovčanom (Bystričanom). Režisérkou inscenácie je Monika Kováčová, ktorá s divadlom spolupracuje dlhé roky ako lektorka dejín divadla.

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a réžiu alternatívneho a bábkového divadla na Akadémii umění v Prahe. Je tiež zakladajúcou členkou divadelného zoskupenia Odivo.

V hlavných postavách diváci môžu uvidieť hercov akými sú Michal Daniš, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Lýdia Rybárová či Anna Tomaštíková.

Na inscenácii sa ďalej podieľali: výprava Ivana Macková, hudba Matej Háasz a Anna Tomaštiková, svetelný dizajn Ján Čief, zvukový dizajn Dušan Ivan, asistencia réžie: Eva Ogurčáková, výroba výpravy Miroslava Zelníková, odborná spolupráca Ľudemila Veverková a Peter Vrťo, scenár a réžia Monika Kováčová, produkcia: Matúš Petričko a Zuzana Javorská.