Za 20 rokov svojho živého pôsobenia na slovenskej divadelnej scéne Divadlo Štúdio tanca vytvorilo a premiérovo uviedlo viac ako 47 inscenácií. Vo februári sa k nim pripojí tanečná inscenácia Ghost / Prízrak a stane sa tak jednou z premiér k jubilejnému 20. výročiu založenia divadla.

Začiatok roka sa v divadle už tradične spája s ďalším tvorivým procesom a prípravami novej premiéry. Príchodom Petra Miku, v zahraničí pôsobiaceho choreografa, sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Mesta Banská Bystrica začala napĺňať nová kreatívna spolupráca.

Autor inscenácie Posed a jeden zo 7 tvorcov inscenácie 7_choreografov sa v rámci svojho dlhoročného pôsobenia v Španielsku opäť vrátil na Slovensko, aby s umeleckým súborom divadla pripravil divákom predstavenie nabité fyzicky náročným a atraktívnym tanečným prejavom.

Tanečná inscenácia Ghost/Prízrak je výpoveďou o našich vnútorných démonoch: „Každého z nás prenasleduje nejaký prízrak. Niektoré prízraky nás samé navštevujú v noci, iné zas márne hľadáme celý život. Ich neviditeľná prítomnosť nás vedie k reálnej vízii a k úprimnému hľadaniu našej túžby. Podnecuje to najlepšie v nás, uchvacuje, ale aj zvádza a deštruuje“ opisuje koncept inscenácie choreograf Peter Mika.

Tanečnú inscenáciu Ghost/Prízrak Divadlo Štúdio tanca v premiére uvedie 16. a 17. februára o 19.00 h. Nasledovaná bude 4 reprízami 21., 23. a 28. februára a 2. marca vždy o 19.00 h.