Druhá zo série troch diskusií na tému extrémizmus a radikalizácia na Slovensku sa venovala tomu, ako sa žije zástupcom menšín na Slovensku, ktorých obraz v médiách a u širokej verejnosti vzbudzuje kontroverzné nálady a postoje.

Piati hostia z rôznych oblastí hovorili o pozitívnych príkladoch spolupráce rómskej menšiny s majoritou. Úvod patril niekoľkým štatistikám, ktoré vyvracajú obľúbené mýty o Rómoch v spoločnosti ako o najväčších poberateľoch sociálnych dávok.

Soňa Keresztesová predstavila projekt Včelí kRaj. Ten v okrese Poltár vzdeláva sociálne slabých občanov, nielen Rómov, v oblasti včelárstva a vytvára pre nich možnosti privyrobenia touto formou. „Včelárime tretí rok a máme problém uspokojiť dopyt. Problémom nie je nezáujem o prácu, ale možnosti dochádzania z priľahlých obcí, keďže nemôžeme robiť kurzy v každej dedine,“ povedala Keresztesová.

Monika Podolínska je učiteľkou v základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca, kde chodia prevažne rómske deti z osady. Predstavila úspechy školy a to, ako sa im darí čoraz viac detí motivovať k pokračovaniu v štúdiu aj po absolvovaní základnej školskej dochádzky.

Ivan Mako sa s projektom komunitného centra vo Valaskej v okrese Brezno dostal až na hudobný festival Pohoda, kde návštevníkom ponúkali služby práčovne. Dva roky prerábali opustenú budovu vo Valaskej, ako hovoril, bol to ťažký proces, ale vďaka ucelenej komunite sa im to podarilo. „Jeden vedel robiť nejakú robotu a dvaja sa popri ňom učili,“ opisoval Mako ako pracovali na projekte.

Anežka Karľa vyučovala dva roky v rámci programu Teach for Slovakia. Pracovala najmä s deťmi zo sociálne vylúčených skupín. Podľa jej slov nemôžeme na tieto deti klásť nároky ako na deti, ktoré vyrastali v normálnom prostredí, ale treba ich postupnými krokmi motivovať k zlepšovaniu. „Treba ich porovnávať samých so sebou, ukazovať ich progres a pochváliť ich. Ak urobí v diktáte 20 chýb, ale v minulosti spravil 30, je to zlepšenie,“ hovorí absolventka programu Teach for Slovakia.

Na druhej Dišpute sa zúčastnilo okolo 80 ľudí. Prvú diskusiu na tému utečencov videlo približne 120 ľudí. Projekt organizuje platforma Nie v našom meste v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB. „Dišputy robíme, lebo chceme dať ľuďom možnosť spoznať kontroverzné témy a kontroverzné skupiny ľudí. Prvá dišputa bola venovaná​ utečencom, druhá Rómom. Pri jedných aj druhých sa nám stáva, že hovoríme o nich, ale nehovoríme s nimi. Z toho môže vznikať množstvo predsudkov aj horších vecí,“ povedal za organizátorov Ondrej Druga.

Na pláne je ešte aj tretie pokračovanie Dišpút, tie by sa mali venovať dezinformáciám a konšpiračným teóriám.