Pri hľadaní správnych ľudí na marketing pre váš e-shop máte ako bežný majiteľ niekoľko možností, vrátane nájmu freelancera, spolupráce s marketingovou agentúrou alebo prijatia interného zamestnanca. Vaše konečné rozhodnutie bude závisieť od vašich cieľov, túžby rásť a osobných preferencií, ktoré sa samozrejme môžu meniť. Ako teda správne voľbu pre váš e-shop identifikovať?

Kto je freelancer?

Freelancer je odborník na marketing a vie sa zamerať na konkrétnu oblasť, ako napríklad obsahový marketing, grafický dizajn, SEO, PPC kampane, Facebook reklamu alebo správu sociálnych sietí. Jeho práca by mala byť podporená recenziami od klientov.

Kedy je freelancer dobrý nápad?

Freelancer je výhodný v prípade menších projektov a začínajúcich e-shopov, pretože je zvyčajne lacnejší ako marketingová agentúra. Stanovuje si cenu podľa odpracovaných hodín alebo projektu. Kvalitný freelancer je odborníkom vo svojej oblasti a nesie zodpovednosť za výsledky.

Externého dodávateľa je vhodné zvoliť v prípade, že rozumiete marketingu a viete zostaviť základnú marketingovú stratégiu. Taktiež je vhodné mať čas na koordinovanie práce s viacerými freelancermi a vedieť rozdeliť prácu na rôzne marketingové kanály.

Keď freelencer nestačí

Avšak, freelance odborník môže naraziť na obmedzenia. Ak projekt narastá a stáva sa zložitejším, jediný freelancer už nemusí stačiť. Rovnako, freelancer nie je zastupiteľný, takže ak odíde na dovolenku, zoberie nový projekt alebo ochorie, váš biznis musí počkať.

Prečo sú komplexné projekty sú pre freelancerov problém

V prípade, že potrebujete riešiť komplexnejšie projekty, strategické rozhodnutia alebo rozšíriť povedomie o produkte, je lepšou voľbou marketingová agentúra. Agentúra disponuje tímom špecialistov na rôzne oblasti digitálneho marketingu a dokáže zastrešiť väčšie projekty.

Ak máte ambicióznejšie ciele pre váš e-shop, máte obmedzené znalosti v oblasti marketingu alebo nemáte čas na koordináciu freelancerov, môže byť lepšou voľbou interný zamestnanec na marketing alebo spolupráca s biznis akcelerátorom, ktorý poskytuje komplexnú podporu pre e-commerce projekty.

Superschopnosti biznis akcelerátora

V dnešnom rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí je nevyhnutné mať na svojej strane partnera, ktorý disponuje superschopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami. Dexfinity je jednou z takýchto spoločností, ktorá sa zameriava na poskytovanie moderných cloud marketingových služieb s výrazným dôrazom na dosahovanie výsledkov.

Flexibilný tím, prispôsobený vašim potrebám

Dexfinity si zakladá na individuálnom prístupe k svojim klientom. V ich pracovnom tíme sa zohľadňujú jednotlivé schopnosti a odbornosti členov, a pravidelne sa vyhodnocuje spokojnosť klienta s dosiahnutými výsledkami.

Platíte za výsledky, nie za hodiny

Jedným zo základných princípov Dexfinity je, že sa zodpovednosť prevzatá za projekt prejavuje výsledkami, nie len strávenými hodinami. Snažia sa dosiahnuť reálne a merateľné výsledky pre svojich klientov. Preto často uplatňujú success fee model s variabilným systémom odmeňovania. To znamená, že finančná odmena závisí od úspechu dosiahnutého v rámci projektu.