Národná diaľničná spoločnosť v stredu informovala o podpise zmluvy so zhotoviteľmi úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Združenie Doprastav, a.s. – Metrostav DS a.s. má predĺžiť R1-tku o niečo cez tri kilometre za 87 miliónov eur.

Prvé práce na novom úseku majú začať v najbližších týždňoch. Viac ako trojkilometrový úsek pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri mestskej časti Šalková. Pre širšie okolie je najdôležitejšie vybudovanie nového mostu cez Hron. Ten nahradí súčasný most, ktorý je na hranici životnosti.

„Týmto úsekom sa splatí veľký dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu čakajú už veľmi dlho,“ podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Pôvodný projekt pokračovania rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču (viď. náhľadová fotografia) počítal s vyše 8 kilometrov dlhou rýchlostnou cestou. Pre neistú možnosť ďalšieho pokračovania a nutnosť riešenia situácie v úvodnej časti úseku však došlo k rozdeleniu na etapy.

V rámci trojkilometrového úseku sa celkovo ráta s piatimi mostnými objektami a do výstavby je zahrnutá aj mimoúrovňová križovatka Šalková. Nová trasa sa zo západnej strany prepojí s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Pribina Banská Bystrica – severný obchvat. Vo všeobecnosti sa tak zvýši ako komfort, tak bezpečnosť osobnej aj tranzitnej dopravy.

„Nový úsek významne odbremení vodičov pri ranných a poobedňajších špičkách. Práve vtedy sa pri vstupe do Banskej Bystrice tvoria kolóny najmä od Brezna. Vyslovene o päť minút dvanásť sa rieši aj nový most cez Hron. Aktuálny je v zlom stavebno-technickom stave a v prípade jeho odstavenia, by sa výrazne zhoršila dopravná situácia pre celý širší región,“ pokračuje Július Mihálik.