Prvé dva júlové týždne budú patriť ďalšiemu, v poradí už šiestemu ročníku Detskej univerzity UMB. Detskí študenti vo vekovom rozpätí od 9 až do 15 rokov budú riadne imatrikulovaní po úspešnom absolvovaní väčšiny prednášok sa dočkajú odmeny v podobe slávnostnej absolventskej promócie.

Realizovaním myšlienky Detskej univerzity chce UMB ponúknuť deťom priestor na zmysluplné využitie voľného prázdninového času a zároveň podporiť ich záujem o nadobudnutie vedomostí a štúdium na vysokej škole.

Študenti tohtoročnej edície banskobystrickej Detskej univerzity sa musia zúčastniť aspoň na 80 percentách prednášok, aby získali absolventský titul. Každodenný časový harmonogram začína o ôsmej hodine ráno a trvá do tretej poobede s prestávkami, v ktorých Univerzita Mateja Bela zabezpečí pitný režim aj obed. Účasť na Detskej univerzite je možná na základe prihlášky za poplatok 75 eur. Prihlášku je možné nájsť na stránke umb.sk, kde nájdete priložený aj dotazník, ktorý je potrebné takisto odoslať najneskôr do 12.06.2012 na adresu uvedenú v hlavičke prihlášky, prípadne zoskenovanú e-mailom na adresu: magdalena.mikusova@umb.sk.

Jednotlivé témy prednášok sú zamerané na prírodné a humanitné vedy. Spracovali ich vysokoškolskí učitelia UMB s ohľadom na vek študentov. Deti sa dozvedia zaujímavosti zo sveta chémie okolo nás, nevšedných javov fyziky, rastlinnej a živočíšnej ríše, spoznajú odpoveď na otázku, prečo ľudstvo potrebuje vojny, ale v rámci prednášok zablúdia aj k moderným informačným technológiám, histórii, divadlu či športu.

Záštitu na Detskou univerzitou 2012 rovnako ako minulý rok prevzali rektorka UMB Beata Kosová a reprezentanti banskobystrickej samosprávy – župan Vladimír Maňka a primátor Peter Gogola.

Tip: Pozrite sa, ako prebiehala vlaňajšia Detská univerzita UMB…